INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Srpska mreža za neuromišićne bolesti

Mreža je osnovana u oktobru 2014. godine sa ciljem da se poboljšaju dijagnostika, istraživanje i terapija neuromišićnih bolesti u Srbiji. Ustanove osnivači NMD-SerbNet-a su Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu (Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu), Klinika za neurologiju (Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu), Kliničko-bolnički centar ZemunCentar za humanu molekularnu genetiku (Biološki fakultet Univeziteta u Beogradu), Institut za humanu genetiku (Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu) i Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (Univerzitet u Beogradu).

Između institucija koje su osnivači NMD-SerbNet postoji dugogodišnja saradnja. Međutim, imajući u vidu kompleksnost protokola za dijagnostiku, trenutno stanje u Srbiji, izuzetan napredak u dijagnostici i istraživanjima neuromišićnih bolesti, lekari i istraživači iz Srbije su prepoznali potrebu za formiranjem platforme koja će integrisati i sinhronizovati postojeće i buduće aktivnosti vezane za neuromišićne bolesti u našoj zemlji. NMD-SerbNet je prvenstveno osnovan radi dobrobiti pacijenata i poboljšanja kvaliteta njihovog života, a koncept na kome se mreža bazira je jedinstveni primer holističkog organizovanja lekara i istraživača u našoj zemlji.

Aktivnosti Mreže usmerene su i ka jačanju postojećih i formiranju novih veza sa regionalnim i međunarodnim centrima za neuromišićne bolesti, kao što su Centar za neuromišićne bolesti i Institut za genetičku medicinu Univerziteta Njukasl u Velikoj Britaniji, Odeljenje za neurologiju Univerziteta u Milanu u Italiji, Laboratorija za nasledne neuropatije Univerziteta u Antverpenu u Belgiji, Laboratorija za distrofinopatije Univerziteta Lajden u Holandiji, Laboratorija za kanalopatije Univerziteta Ulm u Nemačkoj, Institut Fridrih-Baur Univerziteta Ludvig Maksimilijan u Nemačkoj, itd. Ovim saradnjama i transferom savremenih protokola povećaće se broj neuromišićnih bolesti koje mogu da se dijagnostikuju u Srbiji.

Kontakti

Koordinator mreže

Nadzorni odbor

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET