INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Belgrade Bioinformatics Conference (BelBi)

Skup pod nazivom Belgrade Bioinformatics Conference (BelBi) organizuje Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu zajedno sa drugim naučnim institucijama članicama Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Konferencija okuplja istraživače zainteresovane da podele svoja znanja iz oblasti informatike u analizi velikih i kompleksnih setova podataka i njihovoj primeni u biologiji i medicini (personalizovana medicina, mikrobiologija, botanika, itd).

BelBi 2018: http://belbi.bg.ac.rs

BelBi 2016: http://alas.matf.bg.ac.rs/~websites/bioinfo

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET