INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Dr Marija Vidović, dobitnica bilateralnog projekta sa Francuskom

Dr Marija Vidović, viši naučni saradnik Laboratorije za molekularnu biologiju biljaka IMGGI, je u saradnji sa Nacionalnim istraživačkim institutom za poljoprivredu, hranu i životnu sredinu (INRAE) iz Francuske dobila projekat naučne saradnje u okviru programa "Pavle Savić". Projekat VARIEGOMICS se bavi proučavanjem proteomskih i transkriptomskih promena uzrokovanih deficijencijom azota u izvor i uvir tkivu listova panaširanog kukuruza i muškatle.

marija vidovic

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET