Vladimir Gašić

Istraživač pripravnik
Laboratorija za molekularnu biomedicinu

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

V. Stepe 444a, 11010 Beograd, Srbija
Mob: 
Tel:  +381 11 397 64 55
Fax: +381 11 397 58 08
E-mail:

Obrazovanje

2015 - Student doktorskih studija na smeru Molekularna biologija eukariota, Biološki fakultet (BF), Univerzitet u Beogradu (UB)
2015 - Diplomirani doktor medicine, Medicinski fakultetu (MF), Univerzitet u Beogradu (UB)

Istraživačko iskustvo

2015 - Istraživač pripravnik u Laboratoriji za molekularnu biomedicinu, IMGGI, UB

Radno iskustvo

2015 - Istraživač pripravnik u Laboratoriji za molekularnu biomedicinu, IMGGI, UB
2012 - Učesnik u projektu “Noći muzeja”

Oblast naučnog interesovanja

Osnovni cilj mog istraživanja je razumevanje patofiziologije i genetike teških i retkih bolesti.
Trenutno se fokusiram na farmakogenomiku glukokortikoida u terapiji dečije akutne limfoblastne leukemije (ALL). 

Please publish modules in offcanvas position.