Vladimir Gašić

Naučni saradnik
Laboratorija za molekularnu biomedicinu

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija
Mob: +381 65 397 64 45
Tel:   +381 11 397 64 45
Fax: +381 11 397 58 08
E-mail: vlada.gasic@imgge.bg.ac.rs 

Obrazovanje

2015 - Student doktorskih studija na smeru Molekularna biologija eukariota, Biološki fakultet (BF), Univerzitet u Beogradu (UB)
2015 - Diplomirani doktor medicine, Medicinski fakultetu (MF), Univerzitet u Beogradu (UB)

Istraživačko iskustvo

2018 – Istraživač saradnik u Laboratoriji za molekularnu biomedicinu, IMGGI, UB
2015 - 2018 - Istraživač pripravnik u Laboratoriji za molekularnu biomedicinu, IMGGI, UB

Radno iskustvo

2018 – Istraživač saradnik u Laboratoriji za molekularnu biomedicinu, IMGGI, UB
2015 - 2018 - Istraživač pripravnik u Laboratoriji za molekularnu biomedicinu, IMGGI, UB
2012 - Učesnik u projektu “Noći muzeja”

Oblast naučnog interesovanja

Osnovni cilj mog istraživanja je razumevanje patofiziologije i genetike teških i retkih bolesti.
Trenutno se fokusiram na farmakogenomiku glukokortikoida u terapiji dečije akutne limfoblastne leukemije (ALL). 

Please publish modules in offcanvas position.