Detekcija prisustva t(4;14) kod obolelih od multiplog mijeloma

Multipli mijelom je progresivna maligna bolest plazma ćelija koštane srži, koju karakteriše ekstremna genetska nestabilnost ćelija. Kod translokacije (4;14)(p16;q32), FGFR3 i MMSET geni su deregulisani i podpadaju pod snažan uticaj IgH enhensera na hromozomu 14. Postoje tri moguće tačke prekida u MMSET genu, što rezultuje u detekciji tri IgH/MMSET fuziona transkripta. Translokacija t(4;14) je prognostički marker kraćeg preživljavanja i lošijeg odgovora na hemoterapiju. Materijal za detekciju translokacije dobija se izolovanjem RNK iz mononukleara kostne srži, sintezom cDNK i primenom određenih PCR programa. Za praćenje minimalne rezidualne bolesti koristi se dvostepeni PCR (“nested” PCR) uz upotrebu dva para prajmera, čija je osetljivost 1:1 000 000.

Za analizu je potrebno dostaviti do 4 do 5 ml kostne srži uzete sa 3.8% Na-citratom kao antikoagulansom u zapreminskom odnosu 9:1. Uzorak mora biti dostavljen istog dana kada je izvađen, ne sme se zamrzavati. Uzorak se može predati svakog radnog dana u periodu od 10-13 časova. Takođe, postoji mogućnost da se uzorak posalje brzom poštom. Vreme potrebno da se analiza izvrši je 10 radnih dana. Rezultat i račun se šalju na kućnu adresu, a mogu se takođe podići lično na Institutu u periodu od 10-16 časova svakog radnog dana.

Cena analize iznosi 18.000,00 din sa PDV-om.

Uplatu izvršiti na žiro račun Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo:

160-350089-28 poziv na broj 01

sa naznakom za analizu detekcije prisustva t(4;14) kod obolelih od multiplog mijeloma.

 

KONTAKT:

  • Irena Marjanović
  • dr Nataša Tošić
  • dr Sonja Pavlović

Tel: +381 11 3976 445

Mob: +381 65 3976 445

Fax: +381 11 3975 808

e-mail: zmzg@sezampro.rs

Please publish modules in offcanvas position.