Određivanje mutacionog statusa rearanžiranih gena za teške lance imunoglobulina (IGHV) kod pacijenata obolelih od hronične limfocitne leukemije

Hronična limfocitna leukemija (CLL) je najčešći oblik leukemije u Evropi i Severnoj Americi gde obuhvata oko 30% svih leukemija, i manifestuje se kao klonska ekspanzija zrelih CD5+ CD19+ CD23+ sIgMlow B limfocita. Iako je CLL klinički izrazito heterogeno oboljenje, poslednjih godina je otkriveno nekoliko novih molekularnih markera koji pokazuju asocijaciju sa tokom i prognozom bolesti. Mutacioni status rearanžiranih gena za teške lance imunoglobulina (IGHV) se pokazao kao najinformativniji prognostički marker koji je stabilan tokom vremena i može se odrediti u bilo kom trenutku bolesti. Pacijenti bez ili sa malim procentom IGHV mutacija obično imaju mnogo agresivniji oblik bolesti i lošiju prognozu od pacijenata sa mutiranim IGHV.

Početni materijal za ovu analizu je RNK izolovana iz mononuklearnih ćelija periferne krvi. IGHV mutacioni status se određuje RT-PCR amplifikacijom i direktnim sekvenciranjem klonalnog IGHV rearanžmana.

Za analizu je potrebno dostaviti 10 ml pune venske krvi, uzete sa 3.8% Na-citratom kao antikoagulansom u zapreminskom odnosu 9:1. Uzorak mora biti dostavljen istog dana kada je izvađen, ne sme se zamrzavati. Uzorak se može predati svakog radnog dana u periodu od 10-13 časova. Takođe, postoji mogućnost da se uzorak posalje brzom poštom. Vreme potrebno da se analiza izvrši je 10 radnih dana. Rezultat i račun se šalju na kućnu adresu, a mogu se takođe podići lično na Institutu u periodu od 10-16 časova svakog radnog dana.

Cena analize iznosi 30.000,00 din sa PDV-om.

Uplatu izvršiti na žiro račun Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo:

160-350089-28 poziv na broj 01

sa naznakom za analizu određivanja mutacionog statusa rearanžiranih gena za IGHV kod CLL.

 

KONTAKT:

  • dr Teodora Karan-Đurašević
  • dr Nataša Tošić
  • dr Sonja Pavlović

Tel: +381 11 3976 445

Mob: +381 65 3976 445

Fax: +381 11 3975 808

e-mail: zmzg@sezampro.rs

Please publish modules in offcanvas position.