Molekularna karakterizacija reranžmana u genima za imunoglobuline (IgH) i T-ćelijske receptore (TCR)

Limfoproliferativne bolesti se dijagnostikuju na osnovu histohemijskih i imunofenotipskih karakteristika, ali je ponekad teško diskriminisati maligni klon. Klonalnost kao osnovna osobina maligniteta čini osnovu u molekularno-genetičkoj dijagnostici limfoproliferativnih bolesti, gde dolazi do ekspanzije maligno transformisanog klona. Materijal za detekciju ovih rearanžmana dobija se izolovanjem DNK iz pune periferene krvi, a zatim se primenjuju određeni PCR programi. Klonalnost se može pratiti karakterizacijom klon-specifičnih rearažmana u genima za teški lanac (IgH) ili T ćelijski receptor (TCR).

Za analizu je potrebno dostaviti 10 ml pune venske krvi uzete sa 3.8% Na-citratom kao antikoagulansom u zapreminskom odnosu 9:1. Uzorak mora biti dostavljen istog dana kada je izvađen, ne sme se zamrzavati. Uzorak se može predati svakog radnog dana u periodu od 10-13 časova. Takođe, postoji mogućnost da se uzorak posalje brzom poštom. Vreme potrebno da se analiza izvrši je 10 radnih dana. Rezultat i račun se šalju na kućnu adresu, a mogu se takođe podići lično na Institutu u periodu od 10-16 časova svakog radnog dana.

Cena analize iznosi 18.000,00 din sa PDV-om.

Uplatu izvršiti na žiro račun Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo:

160-350089-28 poziv na broj 01

sa naznakom za analizu molekularne karakterizacije reranžmana u genima za IGH i TCR.

 

KONTAKT:

  • dr Tatjana Kostić
  • dr Nataša Tošić
  • dr Sonja Pavlović

Tel: +381 11 3976 445

Mob: +381 65 3976 445

Fax: +381 11 3975 808

e-mail: zmzg@sezampro.rs

Please publish modules in offcanvas position.