Molekularna detekcija AML i CML i praćenje minimalne rezidualne bolesti

Genetičke promene povezane sa patogenezom različitih oblika akutnih i hroničnih leukemija daju mogućnost postavljanja dijagnoze, prognoziranje bolesti, kao i praćenje minimalne rezidualne bolesti. Specifične hromozomske translokacije koje su povezane sa akutnom mijeloidnom leukemijom (AML) dovode do stvaranja fuzionih transkripata (proteina). Najčešće translokacije kod AML koje se koriste kao markeri za praćenje ove bolesti su:

  • t(15; 17) PML/RAR
  • t(8; 21) AML/ETO
  • t(9 ; 22) BCR-ABL (p190, p210)
  • inv(16) CBF/MYH11

Materijal za detekciju ovih translokacija dobija se izolovanjem RNK iz mononukleara kostne srži ili periferne krvi, sintezom cDNK i primenom određenih PCR programa. Za praćenje minimalne rezidualne bolesti koristi se dvostepeni PCR (“nested” PCR) uz upotrebu dva para prajmera, čija je osetljivost 1:1 000 000.

Za analizu je potrebno dostaviti do 4 do 5 ml kostne srži ili pune venske krvi (u zavisnosti od faze oboljenja), uzete sa 3.8% Na-citratom kao antikoagulansom u zapreminskom odnosu 1:9. Uzorak mora biti dostavljen istog dana kada je izvađen, ne sme se zamrzavati. Uzorak se može predati svakog radnog dana u periodu od 10-13 časova. Takođe, postoji mogućnost da se uzorak posalje brzom poštom. Vreme potrebno da se analiza izvrši je 10 radnih dana. Rezultat i račun se šalju na kućnu adresu, a mogu se takođe podići lično na Institutu u periodu od 10-16 časova svakog radnog dana.

Cena analize molekularne detekcije AML i CML i praćenje minimalne rezidualne bolesti iznosi 30.000,00 din sa PDV-om (cena po uzorku).
Cena analize molekularne detekcije AML i CML i praćenje minimalne rezidualne bolesti (za produženi monitoring – više od tri puta) iznosi 18.000,00 din sa PDV-om.
Uplatu izvršiti na žiro račun Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo:
160-350089-28 poziv na broj 01
sa naznakom za analizu molekularne detekcije AML i CML i praćenje minimalne rezidualne bolesti.

KONTAKT:
dr Tatjana Kostić
dr Nataša Tošić
dr Sonja Pavlović
Tel: +381 11 3976 445
Mob: +381 65 3976 445
Fax: +381 11 3975 808
e-mail: zmzg@sezampro.rs

Please publish modules in offcanvas position.