Molekularna detekcija ALL i praćenje minimalne rezidualne bolesti

Genetičke promene povezane sa patogenezom različitih oblika akutnih i hroničnih leukemija daju mogućnost postavljanja dijagnoze, prognoziranje bolesti, kao i praćenje minimalne rezidualne bolesti. Specifične hromozomske translokacije koje su povezane sa akutnom limfoidnom leukemijom (ALL) dovode do stvaranja fuzionih transkripata (proteina). Najčešće translokacije kod ALL koje se koriste kao markeri za praćenje bolesti su:

  • t(9 ; 22) BCR-ABL (p190, p210)
  • t(1; 19) E2A – PBX1
  • t(12; 21) TEL-AML
  • t(4;11 ) MLL –AF4

Materijal za detekciju ovih translokacija dobija se izolovanjem RNK iz mononukleara kostne srži ili periferne krvi, sintezom cDNK i primenom određenih PCR programa.

Za analizu je potrebno dostaviti do 4 do 5 ml kostne srži ili pune venske krvi (u zavisnosti od faze oboljenja), uzete sa 3.8% Na-citratom kao antikoagulansom u zapreminskom odnosu 1:9. Uzorak mora biti dostavljen istog dana kada je izvađen, ne sme se zamrzavati. Uzorak se može predati svakog radnog dana u periodu od 10-13 časova. Takođe, postoji mogućnost da se uzorak posalje brzom poštom. Vreme potrebno da se analiza izvrši je 10 radnih dana. Rezultat i račun se šalju na kućnu adresu, a mogu se takođe podići lično na Institutu u periodu od 10-16 časova svakog radnog dana.

Cena analize molekularne detekcije i praćenja minimalne rezidualne bolesti kod ALL iznosi 16.800,00 din sa PDV-om (cena po uzorku).
Cena analize molekularne detekcije i praćenja minimalne rezidualne bolesti kod ALL (praćenje minimalne rezidualne bolesti – jedna translokacija) iznosi 18.000,00 din sa PDV-om.
Uplatu izvršiti na žiro račun Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo:
160-350089-28 poziv na broj 01
sa naznakom za analizu molekularna detekcija ALL i praćenje minimalne rezidualne bolesti.

KONTAKT:
dr Tatjana Kostić
dr Nataša Tošić
dr Sonja Pavlović
Tel: +381 11 3976 445
Mob: +381 65 3976 445
Fax: +381 11 3975 808
e-mail: zmzg@sezampro.rs

Please publish modules in offcanvas position.