Molekularna detekcija mutacije V617F u JAK2 genu

Mutacija V617F u JAK2 genu predstavlja obeležje mijeloprolifeartivnih neoplazija. Ovoj grupi klonalnih hematoloških maligniteta pripadaju tri bolesti: policitemija vera, esencijalna trombocitemija i idiopatska mijelofibroza. Tačkasta mutacija V617F genu u 14.-om egzonu JAK2 gena dovodi do zamene nukleotida G u T na poziciji 1849, što na proteinskom nivou dovodi do zamene aminokiseline valin u fenilalalnin na poziciji 617 (V617F).

Materijal za detekciju mutacije V617FJAK2 dobija se izolovanjem DNK iz granulocita periferne venske krvi. Detekcija mutacije se vrši metodom alel specifičnog PCR-a.

Za analizu je potrebno dostaviti do 4 do 5 ml pune venske krvi uzete sa 3.8% Na-citratom kao antikoagulansom u zapreminskom odnosu 1:9. Uzorak mora biti dostavljen istog dana kada je krv izvađena, ne sme se zamrzavati. Uzorak se može predati svakog radnog dana u periodu od 10-13 časova. Takođe, postoji mogućnost da se uzorak posalje brzom poštom. Vreme potrebno da se analiza izvrši je 10 radnih dana. Rezultat i račun se šalju na kućnu adresu, a mogu se takođe podići lično na Institutu u periodu od 10-16 časova svakog radnog dana.

Cena analize iznosi 18.000,00 din sa PDV-om.
Uplatu izvršiti na žiro račun Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo:
160-350089-28 poziv na broj 01
sa naznakom za analizu detekcije V617F mutacije u JAK2 genu.

KONTAKT:
dr Vesna Spasovski
dr Branka Zukić
dr Sonja Pavlović
Tel: +381 11 3976 445
Mob: +381 65 3976 445
Fax: +381 11 3975 808
e-mail: zmzg@sezampro.rs

Please publish modules in offcanvas position.