Detekcija mutacija u TP53 genu kod obolelih od kancera

Somatske mutacije TP53 gena spadaju u najčešće genetičke promene u humanim kancerima. Detektovne su u skoro svim tipovima kancera, i to češće u odmaklim stadijumima kao i u agresivnim podtipovima bolesti. Mutacioni status TP53 gena predstavlja nov molekularno-genetički marker značajan za pravilnu stratifikaciju obolelih, predikciju kliničkog toka bolesti kao i za izbor terapije.

Materijal za detekciju mutacija u egzonima 4-10 TP53 gena dobija se izolovanjem DNK iz mononuklearnih ćelija periferne venske krvi ili kostne srži. Detekcija mutacija se vrši kombinovanjem metode PCR-a i metode direktnog sekvenciranja.

Za analizu je potrebno dostaviti 2 do 5 ml pune venske krvi ili kostne srži uzete sa 3.8% natrijum-citratom kao antikoagulansom u zapreminskom odnosu 1:9. Uzorak mora biti dostavljen istog dana kada je krv izvađena, ne sme se zamrzavati. Uzorak se može predati svakog radnog dana u periodu od 10-13 časova. Takođe, postoji mogućnost da se uzorak posalje brzom poštom. Vreme potrebno da se analiza izvrši je 10 radnih dana. Rezultat i račun se šalju na kućnu adresu, a mogu se takođe podići lično na Institutu u periodu od 10-16 časova svakog radnog dana.

Cena analize detekcija mutacija u TP53 genu kod obolelih od kancera iznosi 30.000,00 din sa PDV-om.

Uplatu izvršiti na žiro račun Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo:

160-350089-28 poziv na broj 01

sa naznakom za analizu detekcija mutacija u TP53 genu.

KONTAKT:

dr Teodora Karan-Đurašević
dr Nataša Tošić
dr Sonja Pavlović

Tel: +381 11 3976 445
Mob: +381 65 3976 445
Fax: +381 11 3975 808
e-mail: zmzg@sezampro.rs

Please publish modules in offcanvas position.