Određivanje polimorfizama u genima za proteine mleka kod goveda

Kvalitet dobijenog mleka i njegov prerađivački potencijal direktno zavisi od njegovog proteinskog sastava. Određivanje genetičkih polimorfizama u genima za proteine mleka κ-kazein i β-laktoglobulin kod goveda omogućava selekciju željenih genotipova čime se može unaprediti kvalitet i prinos dobijenog mleka i time povećati ekonomski potencijal populacija goveda u našoj zemlji.

Određivanje genetičkih polimorfizama vrši se primenom PCR-RLFP metode.

Prijem uzoraka vrši se isključivo uz prethodni dogovor.

Kontakt:

dr Milena Milivojević
Laboratorija za humanu molekularnu genetiku
Vojvode Stepe 444a, Beograd

Tel. 011/3976-212
Mob. 065/3976212
E-mail: milenamilivojevic@imgge.bg.ac.rs

Please publish modules in offcanvas position.