Detekcija numeričkih aberacija i mikrodelecija primenom fluorescentne in situ hibridizacije

U Laboratoriji za humanu molekularnu genetiku za detekciju numeričkih aberacija hromozoma 1, 13, 18, 21, X i Y i mikrodelecija 22q11.2 i 15q11 koristi se fluorescentna in situ hibridizacija (FISH). FISH je molekularno-citogenetička tehnika koja se zasniva na sparivanju specifične fluroscentno obeležene DNK probe i odgovarajuće komplementarne sekvence na hromozomu od interesa, posle čega se formirani hibridi detektuju upotrebom mikroskopa.

Prijem uzoraka vrši se isključivo uz zahtev popunjen od strane lekara.

 

Kontakt:

dr Danijela Drakulić
Laboratorija za humanu molekularnu genetiku

Tel. 011/3976-212
Mob. 065/3976212
email: danijeladrakulic@imgge.bg.ac.rs  

Please publish modules in offcanvas position.