Filogenetska analiza

Za detaljnu analizu evolucionih odnosa među bakterijskim vrstama u molekularnoj filogeniji se koristi analiza sekvenci bilo DNK (npr. gena za 16S rRNK) bilo proteina. Filogenetska stabla zasnovana na sekvencama gena za 16Ѕ rRNK konstruišemo u MEGA6 softveru. Rezultat su ukorenjena filogenetska stabla sa bootstrap vrednostima, pripremljena u formatu za objavljivanje.

Ukoliko imate već sekvencirane gene za 16S rRNK, filogenetska stabla možemo konstruisati i na osnovu vaših podataka (bez ponovnog sekvenciranja). 

Način plaćanja:

Pravna lica plaćaju po profakturi.

Fizička lica uplaćuju na tekući račun Instituta 160-350089-28, sa pozivom na broj 05-1. Kao svrha uplate navodi se Filogenetska analiza.

Izdavanje rezultata:

Vreme potrebno da se analize izvrše je dve do tri nedelje, nakon čega ćete biti obavešteni.

Rezultati se mogu dobiti putem imejla ili poštom. Uslov za izdavanje rezultate je da je uplata izvršena. Fizička lica kao dokaz postavljaju uplatnicu putem imejla, faksa ili poštom.

 

KONTAKT:

dr Lidija Đokić

dr Ivana Morić

Tel: +381 11 3976 034

Mob: +381 65 3976 034

Fax: +381 11 3975 808

e-mail: lidijadjokic@imgge.bg.ac.rs; ivanamoric@imgge.bg.ac.rs

Please publish modules in offcanvas position.