Utvrdjivanje ukupnog broja živih bakterija/kvasaca u uzorku

Probiotički preparati nalaze sve veću primenu kao suplementi hrane koji povoljno utiču na domaćina popravljajući ravnotežu u gastrointestinalnom  (GIT) traktu. Probiotički preparati mogu biti u mono-ili mešavina različitih sojeva/vrsta mikroorganizama koji povoljno utiču na zdravlje domaćina, a bakterije iz reda Lactobacillales su tradicionalno osnovne komponente probiotika. Pored njih, u poslednjih desetak godina se kao potentni probiotici koriste i kvasci iz roda Saccharomyces. U protekloj deceniji ponuda probiotičkih proizvoda imala je veliku ekspanziju, a neki preparati su se pokazali kao nezamenjivi, kao pomoćna sredstva u lečenju oralnih infekcija i GIT tegoba, na prvom mestu dijarea izazvanih različitim etiološkim faktorima. Novi proizvodi sa probiotskim svojstvima koji se mogu naći na tržištu poseduju jasno definisan broj liofilizovanih bakterija, a kvalitet preparata direktno zavisi od sposobnosti da se te bakterije revitalizuju nakon konzumacije tj. broja realno živih mikroorganizama.

U poslednjih godinu dana Laboratoriji za molekularnu mikrobiologiju se javio veći broj farmaceutskih kompanija koje su izrazile potrebu da se u probiotičkim preparatima koje se proizvode i pakuju kod njih utvrdi kvalitet proizvoda u smislu utvrdjivanja broja živih probiotičkih bakterija koje se mogu revitalizovati iz probiotičkog preparata nakon pakovanja.

Uzorci za analizu se mogu dostaviti u periodu od 10 do 16 časova radnim danima, po dogovoru sa izvršiocem usluge (videti Kontakti).

 Način plaćanja:

Pravna lica plaćaju po profakturi.

Fizička lica uplaćuju na tekući račun Instituta 160-350089-28, sa pozivom na broj 06. Kao svrha uplate navodi se Utvrđivanje broja živih bakterija/kvasaca u uzorku.

Izdavanje rezultata:

Vreme potrebno da se analize izvrše je par radnih dana, nakon čega ćete biti obavešteni. Rezultati se mogu dobiti putem imejla ili poštom. Uslov za izdavanje rezultate je da je uplata izvršena. Fizička lica kao dokaz postavljaju uplatnicu putem imejla, faksa ili poštom.

KONTAKT:

dr Amarela Terzić Vidojević

dr Milica Živković

Tel: +381 11 3975 960

Mob: +381 65 3975 960

Fax: +381 11 3975 808

e-mail: amarela@imgge.bg.ac.rsmilicanikolic@imgge.bg.ac.rs

Please publish modules in offcanvas position.