Kvantitativno određivanje prisustva BCR-ABL fuzionog transkripta kod obolelih od CML

Hronična mijeloidna leukemija (Chronic myeloid leukemia - CML) je jedan od najčešćih tipova leukemija kod odraslih. U preko 80% slučajeva, pojava ovog oboljenja je praćena prisustvom translokacije t(9;22) (Filadelfija hromozoma) koja uzrokuje formiranje BCR-ABL (p210) fuzionog transkripta. Ovaj fuzioni transkript je glavno obeležje bolesti, odnosno koristi se za praćenje minimalne rezidualne bolesti, a takođe pretstavlja i target za specifičnu terapiju (Glivek – imatinib mezilat). U laboratoriji za molekularnu biomedicinu prati se odgovor pacijenta na specifičnu terapiju kvantitativnim praćenjem BCR-ABL fuzionog transkripta primenom Real-time-PCR metode standardizovane od strane Europe Against Cancer grupe.

Za analizu je potrebno dostaviti 10 ml pune venske krvi, uzete sa 3.8% Na-citratom kao antikoagulansom u zapreminskom odnosu 9:1. Uzorak mora biti dostavljen istog dana kada je izvađen, ne sme se zamrzavati. Uzorak se može predati svakog radnog dana u periodu od 10-13 časova. Takođe, postoji mogućnost da se uzorak posalje brzom poštom. Vreme potrebno da se analiza izvrši je 10 radnih dana. Rezultat i račun se šalju na kućnu adresu, a mogu se takođe podići lično na Institutu u periodu od 10-16 časova svakog radnog dana.

Cena analize iznosi 26.400,00 din sa PDV-om.

Uplatu izvršiti na žiro račun Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo:

160-350089-28 poziv na broj 01

sa naznakom za analizu kvantitativno određivanje prisustva BCR-ABL fuzionog transkripta kod obolelih od CML.

 

KONTAKT:

  • dr Nataša Tošić
  • dr Sonja Pavlović

Tel: +381 11 3976 445

Mob: +381 65 3976 445

Fax: +381 11 3975 808

e-mail: zmzg@sezampro.rs

Please publish modules in offcanvas position.