Određivanje genetičkih polimorfizama u genima za proteine mleka kod goveda

Kvalitet dobijenog mleka i njegov prerađivački potencijal direktno zavisi od njegovog proteinskog sastava. U genima za κ-kazein i β-laktoglobulin proteine mleka pronađeni su lokusi koji su povezani sa količinom i kvalitetom mleka koje se dobija iz grla sa određenim genotipom. Selekcijom željenih genotipa može se unaprediti kvalitet i prinos dobijenog mleka i time povećati ekonomski potencijal populacija goveda u našoj zemlji. Određivanje genetičkih polimorfizama vrši se primenom PCR-RLFP metode. 

Prijem uzoraka vrši se isključivo uz predhodni dogovor. 

 

Kontakt: dr  Jelena Popović                  

Laboratorija za humanu molekularnu genetiku

Vojvode Stepe 444a, Beograd

Tel. 011/3976-212

Mob. 065/3976212

email: jpopovic@imgge.bg.ac.rs

Please publish modules in offcanvas position.