Analiza genetičkih varijanti značajnih u pogledu individualnog odgovora na antikoagulantnu terapiju

Davni san medicineje da lečenje prilagodi individualnim osobenostima svakog pojedinca, ali tek moderna genetika uspeva da objasni šta pojedince čini specifičnim u pogledu terapijskog odgovora na lekove. U lečenju kardiovaskularnih bolesti koristi se paleta lekova, od kojih su neki na vrhu liste po težini neželjenih efekata.

U Laboratoriji za molekularnu biologiju izučava se  grupa gena (VKORC1, CYP2C9) čije varijacije utiču na efikasnost i neželjena dejstva kumarinskih derivata (varfarin i acenokumarol) - lekova koji imaju najširu upotrebu u prevenciji i lečenju bolesnika sa arterijskim i venskim tromboembolizmom.  

U okviru primenjenih istraživanja razvili smo paletu testova za predviđanje genetičke predispozicije ka ispoljavanju neželjenih efekata kumarinskih derivata.

Za genetičku analizu se koristi 5–10 mL venske krvi uzete sa 3,8 % Na citratom kao antikoagulansom u odnosu 9 : 1 (prilikom uzimanja krvi ne koristiti druge antikoagulanse). Na analize ne utiče uzimanje lekova i hrane. Ukoliko je pacijent u poslednjih nekoliko meseci primio transfuziju, to treba naglasiti prilikom predaje uzorka, jer transfuzija utiče na rezultat analiza.

Izveštaj se izdaje u roku od 10 radnih dana od dana prijema uzorka.

 Cene analiza sa PDV-om iznose:    
 VKORC1 c.-1639A   13 000,00 din 
 CYP2C9*2 i CYP2C9*3     19 000,00 din 
 CYP2C9*2, CYP2C9*3 i VKORC1 c.-1639A     25 000,00 din

 

Uplatu izvršiti na tekući račun instituta: 160-350089-28

Poziv na broj: 03

Svrha uplate: za CYP i VKORC

Kontakt osobe:

  • dr Dragica Radojković, rukovodilac usluge
  • dr Ljiljana Rakićević, zamenik rukovodioca usluge

Tel: 011 397 66 58
       065 397 66 58

e-mail: labmolbio@imgge.bg.ac.rs

Please publish modules in offcanvas position.