Detekcija numeričkih aberacija i mikrodelecija primenom fluorescentne in situ hibridizacije

Metodom fluorescentne in situ hibridizacije vrši se detekcija hromozoma ili delova hromozoma fiksiranih na pločici. Ova metoda se zasniva na formiranju hibrida između specifične, fluorescentno obeležene DNK probe i odgovarajuće komplementarne sekvence u biološkom materijalu, posle čega se formirani hibridi detektuju upotrebom mikroskopa.

Vrsta analize:

  1. Detekcija numeričkih aberacija hromozoma 1, 13, 18, 21, X i Y
  2. Detekcija mikrodelecije 15q11
  3. Detekcija mikrodelecije 22q11

Prijem uzoraka vrši se isključivo uz zahtev popunjen od strane lekara.

Kontakt:

dr Danijela Drakulić

Laboratorija za humanu molekularnu genetiku
Vojvode Stepe 444a, Poštanski fah 23, 11010 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3976212, +381 65 3976212
Fax: +381 11 3975808
E-mail: hmgbox@imgge.bg.ac.rs 

Please publish modules in offcanvas position.