Usluge

HUMANA GENETIKA

Izolovanje DNK sa proverom

3.600,00 rsd
Izolovanje RNK sa proverom 3.600,00 rsd

 

NASLEDNE RETKE BOLESTI

Sekvenciranje kliničkog egzoma

144.000,00 rsd

Sekvenciranje humanog gena na upit

jedan egzon
5 egzona
6 do 15 egzona

 

10.200,00 rsd
30.000,00 rsd
60.000,00 rsd

Sekvenciranje humanog gena na upit (dodatni uzorak)

jedan egzon
5 egzona
6 do 15 egzona

 

8.400,00 rsd
22.200,00 rsd
48.000,00 rsd

 

Alfa 1 antitripsin deficijencija

Detekcija S i Z mutacija A1AT gena*

19.000,00 rsd


Bulozna epidermoliza

Molekularna dijagnostika distrofične bulozne epidermolize (c.425A>G u COL7A1 genu)  7.500,00 rsd

 

Cistična fibroza

Detekcija CFTR F508del mutacije* 13.000,00 rsd
Detekcija 7 najčešćih mutacija u CFTR genu* 30.000,00 rsd
Prenatalna detekcija cistične fibroze* 19.000,00 rsd
Pretraživanje celog CFTR gena 2* (egzoni 2,6b,8,14b,16,17a,18,21,22,23,24) 95.000,00 rsd
Pretraživanje celog CFTR gena 1* (egzoni: 1,3,4,5,6a,7,9,10, 11,12,13,14a,15,17b,19,20) 135.000,00 rsd

 

Deficijencija citohrom c oksidaze

Molekularna dijagnostika deficijencije citohrom c oksidaze (p.Glu140Lys u SCO2 genu) 7.500,00 rsd


Deficijencija fumaraze (Reed’s sindrom)

Molekularna dijagnostika deficijencije fumaraze (Reed’s sindrom)  39.900,00 rsd
Molekularna dijagnostika deficijencije fumaraze (Reed’s sindrom) kod krvnog srodnika   7.500,00 rsd


Deficijencija tirozin hidroksilaze

Molekularna dijagnostika deficijencije tirozin hidroksilaze  51.000,00 rsd
Molekularna dijagnostika deficijencije tirozin hidroksilaze kod krvnog srodnika  7.500,00 rsd


Familijarna mediteranska groznica

Molekularna dijagnostika familijarne mediteranske groznice  7.500,00 rsd


Fenilketonurija

Detekcija mutacija u genu za PAH*  38.400,00 rsd


Glikogenoze

Molekularna dijagnostika glikogenoze tip I  51.000,00 rsd
Molekularna dijagnostika glikogenoze tip Ia  24.900,00 rsd
Molekularna dijagnostika glikogenoze tip Ib  30.000,00 rsd
Molekularna dijagnostika glikogenoze tip I kod krvnog srodnika  7.500,00 rsd


Gošeova bolest

Molekularna dijagnostika Gošeove bolesti  39.900,00 rsd
Molekularna dijagnostika Gošeove bolesti kod krvnog srodnika  7.500,00 rsd


Kongenitalna adrenalna hiperplazija

Detekcija mutacija, konverzija i velike delecije u CYP21A2 genu  22.800,00 rsd
Detekcija mutacija u CYP21A2 genu – kod krvnog srodnika 7.500,00 rsd


MSUD (Bolest urina mirisa javorovog sirupa)

Molekularna dijagnostika MSUD (Bolest urina mirisa javorovog sirupa)  60.000,00 rsd
Molekularna dijagnostika MSUD (Bolest urina mirisa javorovog sirupa) - BCKDHA gen  30.000,00 rsd
Molekularna dijagnostika MSUD (Bolest urina mirisa javorovog sirupa) - BCKDHB gen  39.000,00 rsd
Molekularna dijagnostika MSUD (Bolest urina mirisa javorovog sirupa) kod krvnog srodnika  7.500,00 rsd

 
Talasemija

Detekcija mutacija u β- globinskim genima po uzorku*   18.000,00 rsd
Detekcija mutacija u α- globinskim genima po uzorku* 14.400,00 rsd
Detekcija mutacija u α- i β- globinskim genima kod člana porodice po uzorku* 7.500,00 rsd
Prenatalna detekcija talasemijskih sindromapo uzorku* 7.500,00 rsd

 
Shwachman - Diamond sindrom

Molekularna dijagnostika Shwachman - Diamond sindroma  12.000,00 rsd

 
Žilberov sindrom

Analiza varijante UGT1A1*28 značajne kao dijagnostički marker u Žilberovom sindromu
i farmakogenetički marker prilikom terapije irinotekanom
8.400,00 rsd

TROMBOFILIJA

Dijagnostički panel za trombofiliju obuhvata detekciju
FV Leiden, FII G20210A, MTHFR C677T i PAI-1 4G/5G mutacija.
                                                       
 
Trombofilni paket – 1 mutacija*         6.600,00 rsd
Trombofilni paket – 2 mutacije* 9.240,00 rsd
Trombofilni paket – 3 mutacije* 15.840,00 rsd
Trombofilni paket – 4 mutacije* 17.400,00 rsd
 

VETERINA

Analiza varijanti gena za κ -kazein goveda

3.960,00 rsd

Analiza varijanti gena za β- laktoglobulin goveda

3.960,00 rsd

Molekularna dijagnostika BLAD-a

4.800,00 rsd

Molekularna dijagnostika stresnog sindroma svinja

4.800,00 rsd

MIKROBIOLOGIJA

Nabavka referentnog soja

12.000,00 rsd

"DNK fingerprinting" analiza mikroorganizama
(sa postojećim prajmerima i referentnim sojevima)

18.000,00 rsd

Identifikacija vrste bakterije sekvenciranjem 16s rDNK regiona (a+b+c+d)

a) izolacija DNK
b) PCR
c) Sekvenciranje
d) identifikacija

15.180,00 rsd

3.000,00 rsd
3.000,00 rsd
8.100,00 rsd
1.080,00 rsd

Starter kulture za proizvodnju fermentisanih mlečnih proizvoda

na upit

PFGE genotipizacija
(Navedena cena se odnosi na genotipizaciju od 1 do 20 mikroorganizama)

72.000,00 rsd

Utvrdjivanje ukupnog broja živih bakterija/kvasaca u uzorku
(Navedena cena se odnosi na utvrdjivanje prisustva jedne vrste bakterija na
osnovnoj podlozi i trpela bi korekcije u zavisnosti od broja, vrste mikroorganizma
kao i specifičnosti podloge na kojoj se vrši kultivacija)

4.800,00 rsd

Molekularna identifikacija cijanobakterija i gljiva (a+b+c)

a) PCR analiza
b) Sekvenciranje
c) identifikacija

12.180,00 rsd

3.000,00 rsd
8.100,00 rsd
1.080,00 rsd

Filogenetska analiza (do 3 sekvence)
Svaka dodatna sekvenca

6.000,00 rsd
1.200,00 rsd

Određivanje antibakterijskog delovanja jedinjenja na ESKAPE panelu mikroorganizama

Određivanje antibakterijskog delovanja jedinjenja na ESKAPE panelu mikroorganizama - jedno jedinjenje
Određivanje antibakterijskog delovanja jedinjenja na ESKAPE panelu mikroorganizama - svako dodatno jedinjenje

 

8.040,00 rsd
4.290,00 rsd

Određivanje antifungalnog delovanja jedinjenja na soju Candida albicans ATCC 10231

Određivanje antifungalnog delovanja jedinjenja na soju Candida albicans ATCC 10231 - jedno jedinjenje
Određivanje antifungalnog delovanja jedinjenja na soju Candida albicans ATCC 10231 - svako dodatno jedinjenje

 

5.820,00 rsd
2.610,00 rsd

KURSEVI

Napomena: 
* Usluge akreditovane kod Akreditacionog Tela Srbije saglasno zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2017 (broj akreditacije 01-363)

ATS

Izjava o poštovanju
nepristrasnosti i poverljivosti

ATS

Politika kvaliteta

KONTAKT:

Tel. 064/80 44 095
E-mail: usluge@imgge.bg.ac.rs
Sve uplate se vrše na račun: 160-350089-28

 

Usluge vrši Sektor za laboratorijska ispitivanja, koji je osnovan 24. januara 2011. godine odlukom Upravnog odbora Instituta.

U okviru Sektora za laboratorijska ispitivanja vrše se usluge biološkog ispitivanja za sledeće materijale i proizvode:

  • biljni uzorci (semenski materijal, životne namirnice i hrana za životinje)
  • humani uzorci (krv, kostna srž, bukalni bris, amnionska tečnost horionske čupice, DNK uzorak, citogenetički preparati, semena tečnost)
  • mikrobiološki uzorci
  • ekstrakti i čista jedinjenja
  • životinjski uzorci (krv, DNK)
OCENITE NAŠ RAD Iznesite Vaše žalbe i reklamacije na naše usluge

 

Rukovodstvo
  • dr Branko Tomić, rukovodilac
  • dr Jelena Samardžić, zamenik rukovodioca
  • dr Branka Zukić, rukovodstvo za razvoj

Please publish modules in offcanvas position.