Tatjana Kostić

Naučni saradnik
Laboratorija za molekularnu biomedicinu

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu

Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija
Mob:   +381 65 397 64 45
Tel:     +381 11 397 64 45
Fax: +381 11 397 58 08
E-mail: tatjana.kostic@imgge.bg.ac.rs                            

OBRAZOVANJE

2001. - Doktor bioloških nauka, Biološki fakultet (BF), Univerzitet u Beogradu (UB),
1990. - Magistar bioloških nauka, BF, UB
1985. - Diplomirani biolog, BF, UB

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2017. Naučni saradnik, IMGGI, UB
2011. Naučni saradnik, IMGGI, UB
2007. Stručni savetnik, IMGGI, UB
2001. Naučni saradnik, IMGGI, UB
1990. Istraživač saradnik, IMGGI, UB
1986. Istraživač saradnik, IMGGI, UB

RADNO ISKUSTVO

2013- Laboratorija za molekularnu biomedicinu (LMB) IMGGI
2003-2013. Laboratorija za molekularnu hematologiju, IMGGI         
2003.  Stipendista ICGEB-a (Trieste, Italija), Dečja bolnica «Burlo Garofolo» ( Dipartamento di Gentica Medica)
2000- 2002. Laboratorija za genetičko inženjerstvo mikroorganizama,  IMGGI
1999-2000. Gostujući istraživač,Univerzitet u Kordobi, Španija (Dpto. de Bioquimica y Biologia   Molecular, Universidad de Cordoba, Espana)
1996-1999. Istraživač-saradnik, Laboratorija za molekularnu genetiku prokariota, IMGGI
1994-1996. Stipendista Španskog ministarsva za nauku i tehnologiju, Univerzitet u Kordobi
(Dpto. de  Bioquimica y Biologia Molecular, Universidad de Cordoba, Espana)
1986-1994. Istraživač-saradnik, Laboratorija za molekularnu genetiku prokariota, IMGGI

OSTALE AKTIVNOSTI         

1997 - 1998 - Učesnik u nastavi na predmetu Molekularna biologija prokariota na osnovnim studijama
2007 - 2010 - Mala škola DNK-logije
2008 - 2010 - Festival nauke

SARADNIK NA PROJEKTIMA (ODABRANI PROJEKTI)

1.Unapređenje istraživačkog potencijala IMGGI kroz napredak biomedicinske nauke o retkim bolestima u Srbiji - put ka inovacijama „SERBORDISinn”, (EU FP7-REGPOT-2012-2013-1), Evropska komisija, 2013-2016.

2.Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni,           etički i pravni aspekti (projekat integralnog i interdisciplinarnog istraživanja, ( III 41004) Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Republike Srbije, 2011-2019.

3.Mala škola DNKlogije (projekat popularizacije nauke) - Centar ѕa popularizaciju nauke, 2009-2011.

4.Poboljšanje zdravlja u Srbiji kroz unapređenje biomedicinske nauke i tehnologije “HISERBS” (SSA, FP6-INCO-026357), Evropska komisija, 2006-2009.

5.Kodirajuće i nekodirajuće sekvence  (O3E12).  Ministarstva za nauku i tehnologiju   

  Srbije, 1996-2000.

 6.Razvoj novih procedura za detekciju genetičkih promena,  projekat Evropske Unije

   (EV CT91-0004, STEP-CT91-0147, 1994-1996), Španija

7. „RSM mutageneza“ Nacionalni program Ministarsva za nauku Španije (1994-1995)

8. PolA1 mutanti kao snažni mutatori (NIH), USA (JBP615; 02-112-N  1986-1990,1990-1993.

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Molekularna genetika retkih bolesti,hematološki maligniteti (molekularni markeri dečje i adultne akutne i hronične mijeloidne i limfoidne leukemije, limfoma i multiplih mijeloma), molekularni mehanizmi replikacije, rekombinacije, i reparacije kao osnova u studiranju procesa mutagenize i kancerogeneze, kvantifikacija mutacija, korelacija genotipa I fenotipa, autoimmune bolesti metaboličkih bolesti (Gaucher-ova bolest), populaciona genetika.

Molekularno genetička dijagnostika uvedena je u mnoge terapeutske protokole.

PEDAGOŠKA AKTIVNOST

Učešće kao predavača na predmetu Molekularna genetika prokariota na osnovnim studijama Biološkog fakulteta, UB, 1997,1998.

Rad na obuci mladih istraživača 

ODABRANI NAUČNI RADOVI

1.Marjanovic I, Karan Djurasevic T, Kostic T, Virijevic M, Suvajdzic Vukovic N, Pavlovic S, Tosic N. Prognostic significance of combined BAALC and MN1 gene expression level in acute myeloid leukemia with normal karyotype. International Journal of Laboratory Hematology (2020). DOI: 10.1111/ijlh.13405 

2.Vukovic V, Karan-Djurasevic T, Antic D, Tosic N, Kostic T, Marjanovic I, Dencic-Fekete M, Djurasinovic V, Pavlovic S, Mihaljevic B. Association of SLC28A3 Gene Expression and CYP2B6*6 Allele with the Response to Fludarabine Plus Cyclophosphamide in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients. Pathol Oncol Res. (2020); 26:743-752. doi: 10.1007/s12253-019-00613-4.

3.Janic D, Peric J, Karan-Djurasevic T, Kostic T, Marjanovic I, Stanic B, Pejanovic N, Dokmanovic L, Lazic J, Krstovski N, Virijevic M, Tomin D, Vidovic A, Suvajdzic Vukovic N, Pavlovic S, Tosic N. Application of targeted next generation sequencing for the mutational profiling of patients with acute lymphoblastic leukemia.. J Med Biochem (2020); 39(1):72-82. DOI: 10.2478/jomb-2019-0017. 

4.Mitrovic M, Kostic T, Virijevic M, Karan-Djurasevic T, Suvajdzic Vukovic N, Pavlovic S, Tosic N. The influence of Wilms' tumor 1 gene expression level on prognosis and risk stratification of acute promyelocytic leukemia patients. Int J Lab Hematol (2020); 42(1):82-87. doi: 10.1111/ijlh.13144.

5.Marjanovic I, Karan-Djurasevic T, Kostic T, Virijevic M, Suvajdzic-Vukovic N, Pavlovic S, Tosic N. Expression pattern and prognostic significance of EVI1 gene in adult acute myeloid leukemia patients with normal karyotype. Indian J Hematol Blood Transfus (2020); 30(2):292-299.. doi: 10.1007/s12288-019-01227-1.

6.Vukovic V, Karan-Djurasevic T, Antic D, Tosic N, Kostic T, Marjanovic I, Dencic-Fekete M, Djurasinovic V, Pavlovic S, Mihaljevic B. Association of SLC28A3 Gene Expression and CYP2B6*6 Allele with the Response to Fludarabine Plus Cyclophosphamide in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients. Pathol Oncol Res. 2019 Feb 18. doi: 10.1007/s12253-019-00613-4. [Epub ahead of print]

7.Janic D, Peric J, Karan-Djurasevic T, Kostic T, Marjanovic I, Stanic B, Pejanovic N, Dokmanovic L, Lazic J, Krstovski N, Virijevic M, Tomin D, Vidovic A, Suvajdzic Vukovic N, Pavlovic S, Tosic N. Application of targeted next generation sequencing for the mutational profiling of patients with acute lymphoblastic leukemia.. J Med Biochem 2019; 38: 1–11,. DOI: 10.2478/jomb-2019-0017 

8.Mitrovic M, Kostic T, Virijevic M, Karan-Djurasevic T, Suvajdzic Vukovic N, Pavlovic S, Tosic N. The influence of Wilms' tumor 1 gene expression level on prognosis and risk stratification of acute promyelocytic leukemia patients. Int J Lab Hematol. 2019 Dec 12. doi: 10.1111/ijlh.13144. [Epub ahead of print]

9.Rodić P, Lakočević M, Pavlović S, Đurašević TK, Kostić T, Vuković NS, Šumarac Z, Petakov M, Janić D. Immunoglobulin Heavy Chain Gene Rearrangements in Patients with Gaucher Disease. J Med Biochem. 2018 Jul 1;37(3):307-312.

10. Ksenija Vučićević, Vladimir Jakovljević, Nataša Čolović, Nataša Tošić, Tatjana Kostić, Irena Glumac, Sonja Pavlović, Teodora Karan Djurašević, Milica Čolović: Expression of Bcl2 Gene in Chronic lymphocytic leukemia patients. Serbian Journal of Experimental Clinical Research. 2015, 187-191               

 11. Rodić P, Pavlović S, Kostić T, Suvajdžić Vuković N, Djordjević M, Šumarac Z, Dajak M, Bonaci Nikolić B, Janić D.  (2013) Gammopathy and B lymphocyte clonality in patients with Gaucher type I disease. Blood Cells Mol Dis. 50: 222-225 

12. Karan-Djurašević T, Palibrk V, Kostić T, Spasovski V, Nikčević G, Srzentić S, Čolović M, Čolović N, Vidović A, Antić D, Mihaljević B, Pavlović S, Tošić N. (2012). Mutational Status and gene repertoire of IGHV-IGHD-IGHJ rearrangements in Serbian patients with chronic lympfocytic leukemia. Clin lymphoma myeloma Leuk. 12(4): 252-60

 13. Bakrač, M; Juršić, V; Kostić, T; Popović, V; Pekić, S; Kraguljac, N; Čolović, M.   Pure red cell aplasia associated with type I autoimmune polyglandular syndrome-successful response to treatment with mycophenolate mofetil (2007). J.ClinPathol, vol.60 br.6, 717-720.

14. H. Steingrimsdottir, D. Beare, J. Cole, J.F.M. Leal, T. Kostić, J. Lopez-Barea, G. Dorado, A.R. Lehman, (1996). Development of new molecular procedures for the detection of genetic alterations in man. Mutation Research, 353: 109-121.

15. Jovanović G., T. Kostić, M. Janković and D. Savić, (1994). Nucleotide sequence of the Escherichia coli  K-12 histidine operon revisited. J.Mol.Biol., 239: 433-435.

16. Janković, M., T. Kostić and D.Savić, (1990). DNA sequence analysis of spontaneus histidine mutation in polA1 strain of Escherichia coli  K-12 suggests a specific role of the GTGG sequenc. Molecular & General Genetics 223: 481-486.

17. Jovanović G., T. Kostić and D. Savić, (1990). Nucleotide and amino acid polymorphism in the gene for L-histidinol dehidrogenase of Escherichia coli  K-12. Nucl. Acids Res., 18: 33634.

Please publish modules in offcanvas position.