Otvorene pozicije

  • Student doktorskih studija za 2020/2021

Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka
Kontakt: dr Mira Milisavljević, milisavljevicm@imgge.bg.ac.rs
Datum objavljivanja: 1. 6. 2020.

Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka traži kandidata za izradu doktorske disertacije koji bi započeo sa radom od septembra 2020. godine i upisao prvu godinu doktorskih studija u školskoj 2020/2021 godini. Tema rada je identifikovanje novih faktora uključenih u regulaciju homologne rekombinacije u mikroorganizmu Ustilago maydis (detaljan opis u prilogu).
Zainteresovani kandidati treba da pošalju biografiju na email adresu milisavljevicm@imgge.bg.ac.rs najkasnije do 31. 7. 2020.

pdfPozicija za studenta doktorskih studija LMBB 2020.pdf

  • Saradnik na projektu MPNTR za 2020/2021 (zamena na godinu dana)

Laboratorija za molekularnu biologiju
Kontakt: dr Aleksandra Nikolić, aleksni@imgge.bg.ac.rs
Datum objavljivanja: 5. 6. 2020.

Laboratorija za molekularnu biologiju traži zamenu na godinu dana za naučno-istraživački rad u oblasti molekularne biologije tumora. Uslov je stečeno zvanje mastera na fakultetu prirodnih nauka, a prednost će imati kandidati sa laboratorijskim iskustvom i poznavanjem metoda molekularne biologije. Zainteresovani kandidati treba da pošalju biografiju i kratko propratno pismo na email adresu aleksni@imgge.bg.ac.rs najkasnije do 30. 6. 2020. Odabrani kandidati će biti pozvani na razgovor najkasnije do 31. 7. 2020.

  • Student doktorskih studija za 2020/2021

Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka
Kontakt: dr Bojana Banović Đeri, bojanabanovic@imgge.bg.ac.rs
Datum objavljivanja: 22. 6. 2020.

Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka traži kandidata za izradu doktorske disertacije koji bi započeo sa radom do kraja 2020. godine i upisao prvu godinu doktorskih studija u školskoj 2020/2021 godini. U prilogu je detaljan opis dve ponuđene teme.

Zainteresovani kandidati treba da pošalju biografiju na email adresu bojanabanovic@imgge.bg.ac.rs najkasnije do 1. 8. 2020.

pdfAnaliza transkriptoma i uloge gena PRP40 u odgovoru kukuruza na stres sušom

pdfKarakterizacija epitranskriptoma virusa blagog šarenila paprike (Pepper Mild Mottle Virus)

Please publish modules in offcanvas position.