Za studente

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Jednom godišnje IMGGI objavljuje konkurs na koji se sa sopstvenim istraživačkim idejama mogu prijaviti studenti Univerziteta u Beogradu. Konkurs se objavljuje u prvoj polovini godine, a rezultati se objavljuju na početku školske godine na sajtu IMGGI. Nagrada podrazumeva mogućnost realizacije rada za koji IMGGI obezbeđuje sredstva za potrošni materijal u iznosu koji se definiše konkursom, korišćenje laboratorije i potrebne opreme, kao i stručnu pomoć.

Pobednici konkursa:

2015.
Maja Jokić, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
Sinteza i ispitivanje kompleksa alicina

2016.
Vojislav Gligorovski, Biološki fakultet & Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Konstrukcija molekularnog NILI (NOR) logičkog kola za E. coli korišćenjem promotora recA gena i SAM riboprekidača

2017.
Danica Milovanović, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Indukovana overekspresija TERRA transkripata u telomernom regionu korišćenjem modifikovanog CRISPR/Cas sistema

KURSEVI

IMGGI povremeno organizuje tematske kurseve namenjene studentima osnovnih, master ili doktorskih studija biologije ili srodnih disciplina. Za kurseve koje IMGGI organizuje mogu se prijaviti studenti Univerziteta u Beogradu, a prvenstveno su namenjeni studentima biologije i srodnih disciplina. Sadržaj je prilagođen studentima osnovnih studija i od predznanja zahteva samo osnovno poznavanje principa biologije i hemije.

Informacije o kursevima objavljuju se u vestima na sajtu IMGGI i na stranicama na društvenim mrežama.

Please publish modules in offcanvas position.