Seminari

Jedna od redovnih aktivnosti Instituta, pod pokroviteljstvom Naučnog veća, je održavanje naučnih seminara i gostujućih predavanja, svakog utorka u 15h u trajanju od 60 minuta.

Na naučnim seminarima se u godišnjim ciklusima prezentuje rad laboratorija.

Istraživači prezentuju rezultate svojih istraživanja i informišu zaposlene u IMGGI o tekućim projektima, saradnjama, objavljenim radovima, promenama u strukturi saradnika.

U terminima seminara održavaju se i predavanja istraživača iz drugih naučnih i obrazovnih institucija iz zemlje i inostranstva, sa ciljem uspostavljanja novih saradnji i intenziviranja postojećih. 

RASPORED  SEMINARA

12.03. 2019.

Dopunsko zdravstveno osiguranje "Best doktors"

Predavači ispred Društva za posredovanje u osiguranju

"Konekta plus": Dragan Lukić i Milen Zlatanović

19.03. 2019.

Predstavljanje radova sa najboljim IF u 2018

  • Stanisavljevic, S., Dinic, M., Jevtic, B., Djedovic, N., Momcilovic, M., Djokic, J., Golic, N., Mostaric Stojkovic, M., Miljkovic, Dj. (2018). Gut microbiota confers resistance of Albino Oxford rats to the induction of experimental autoimmune encephalomyelitis. Front. Immunol. 9:942. doi:10.3389/fimmu.2018.00942; IF=6.429.
  • Rakicevic L, Nestorovic A. Pharmacogenetics of Clopidogrel Therapy and Neurointerventional Procedures: We Need Precision Data for Precision Medicine. Clin Pharmacol Ther. 2018 Jun 19. doi: 10.1002/cpt.1105; IF=7,266.

26.03. 2019.

Gostujući predavač dr Jovana Veselinović: „Uloga in silico metoda u dizajnu i razvoju novih lekova“

Please publish modules in offcanvas position.