Marina Anđelković

Istraživač saradnik
Laboratorija za molekularnu biomedicinu

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

V. Stepe 444a, 11010 Beograd, Srbija
Mob: 
Tel:  +381 11 397 57 44
Fax: +381 11 397 58 08
E-mail:

OBRAZOVANJE

2014 - Student doktorskih studija na smeru Molekularna biologija eukariota, Biološki fakultet (BF), Univerzitet u Beogradu (UB)
2014 - Master biolog, studijski program: molekularna biologija i fiziologija
2013 - Diplomirani biolog, studijski program: molekularna biologija i fiziologija, BF, UB

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2016 - Istraživač saradnik, Laboratorija za molekularnu biomedicinu, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI), UB.
2014.- 2016 - Istraživač pripravnik, Laboratorija za molekularnu biomedicinu, IMGGI, UB.

RADNO ISKUSTVO

2014 - Istraživač pripravnik u Laboratoriji za molekularnu biomedicinu, IMGGI, UB
2013 - 2014 - Učesnik u projektu “Mala škola DNKlogije” (MNTRS)
2014 - 2015- Učesnik u projektu Noć istraživača “SCIMFONICOM 2014-2015” (EU, CSA-SA, FP7- PEOPLE-2012-NIGHT-633376, 2014-2015)

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Osnovni cilj mog istraživanja je razumevanje uticaja različitih genetičkih varijanti ciljnih gena na funkcionisanje urođenog imunskog sistema. Deo mog trenutnog istraživanja obuhvata proučavanje dve bolesti, tuberkuloze i sarkoidoze koje pripadaju granulomatoznim bolestima. Granulomi predstavljaju grupacije ćelija imunskog sistema koji se formiraju kada organizam prepoznaje strane antigene ali nije u stanju da ih eliminiše. Cilj proučavanja ovih bolesti je pronalazak molekularnih markera koji će omogućiti njihovu lakšu diferencijalnu dijagnostiku.

Please publish modules in offcanvas position.