Katarina Novović

Istraživač saradnik
Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu, 

V. Stepe 444a, 11010 Beograd, Srbija
Mob:   +381 60 387 27 02
Tel:     +381 11 318 37 75
E-mail: katarinanovovic@imgge.bg.ac.rs

OBRAZOVANJE

2013 - master biolog, BF, UB
2012 - diplomirani biolog, BF, UB

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2013 - doktorand, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, (IMGGI), UB
2012 - 2013 - master student, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, (IMGGI), UB
2012 - volonter, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, (IMGGI), UB

RADNO ISKUSTVO

2013 - tehničar sa iskustvom na SERBORDISinn projektu

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Molekularni mehanizmi rezistencije na b-laktamske antibiotike kod kliničkih izolata Acinetobacter baumannii
Analiza prisustva producenata b-laktamaza proširenog spektra i metalo-b-laktamaza u površinskim vodama Beograda
Regulacija ekspresije gena za integrazu kod Pseudomonas aeruginosa

Please publish modules in offcanvas position.