Jovana Despotović

Istraživač saradnik
Laboratorija za molekularnu biologiju

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu (UB),

Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija
Mob:   +381 64 397 66 58
Tel:     +381 11 397 66 58
Fax:    +381 11 397 58 08
E-mail: jovanadespotovic@imgge.bg.ac.rs

OBRAZOVANJE

2015 - Student doktorskih akademskih studija, studijski program Molekularna biologija, Biološki fakultet (BF), UB
2015 - Master biolog, BF, UB
2014 - Diplomirani biolog, BF, UB

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2021 - Istraživač-saradnik, IMGGI
2015 - 2021 Istraživač-pripravnik, IMGGI
2014 – 2015 Izrada master teze, IMGGI, UB - Laboratorija za humanu molekularnu genetiku

OSTALE AKTIVNOSTI

2016 - 2017 - Učesnik na projektu Naučna kombi-nacija, finansiran od strane Centra za promociju nauke
2013 - 2014 - Učesnik manifestacije „Festival nauke“ i „Noć istraživača“

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

  • mikroRNK uključene u regulaciju TGFβ signalizacije kod metastatskog kolorektalnog karcinoma (mCRC
  • Ekspresija gena uključenih u epitelijano-mezenhimalnu tranziciju kod pacijenata sa mCRC
  • Molekularna osnova gastrointestinalnih malignih bolesti
  • Mutaciona analiza gena SMAD4
  • Evaluacija toksičnosti jedinjenja na modelu embriona zebrica (Danio rerio) praćenjem embrionalnog razvića i preživljavanja embriona

ODABRANI NAUČNI RADOVI

  1. Bogdanovic A, Despotovic J, Galun D, Bidzic N, Nikolic A, Rosic J, Krivokapic Z. Prognostic Significance of CDH1, FN1 and VIM for Early Recurrence in Patients with Colorectal Liver Metastasis After Liver Resection. Cancer Manag Res. 2021; 13:163-171.
  2. Jevtić B, Djedović N, Stanisavljević S, Gašić U, Mišić D, Despotović J, Samardžić J, Miljković D, Timotijević G. Anti-encephalitogenic effects of cucumber leaf extract. J Funct Foods. 2017; 37C:249-262.
  3. Jevtić B, Djedović N, Stanisavljević S, Despotović J, Miljković D, Timotijević G. Cucurbitacin E Potently Modulates the Activity of Encephalitogenic Cells. J Agric Food Chem. 2016 Jun 22;64(24):4900-7. doi: 10.1021/acs.jafc.6b00951.

Please publish modules in offcanvas position.