Jelena Petković

Istraživač pripravnik

Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka
Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI), Univerzitet u Beogradu (UB) 

Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija
Mob:   +381 65 397 64 14
Tel:     +381 11 397 64 14
Fax:    +381 11 397 64 14
E-mail: jelena.petkovic@imgge.bg.ac.rs 

OBRAZOVANJE

2015 - Student doktorskih studija, Biološki fakultet (BF), Univerzitet u Beogradu (UB)
2014 - Master biolog, BF, UB
2013 - Diplomirani biolog, BF, UB 

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2016 – Istraživač pripravnik, Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka, IMGGI, UB
2014 – Stručno usavršavanje, Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka, IMGGI, UB
2013 – Stručno usavršavanje, Institut za Medicinska Istraživanja, Vojnomedicinska Akademija

RADNO ISKUSTVO

2014 - danas - Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka, IMGGI

OSTALE AKTIVNOSTI

2019 – Učesnik u radionici  „Galaxy RNA-seq data analysis workshop in Belgrade"
2019 - Program usavršavanja „TRAIN” za razvoj akademskih veština, UB u saradnji sa Fondacijom kralja Boduena
2015 - Učesnik u organizaciji Noć istraživača

Članstvo u društvima:

  • Srpsko društvo za molekularnu biologiju
  • Udruženje mikrobiologa Srbije

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Molekularno – biološka analiza homeostaze ćelijskih makromolekula i sistema za rekombinacionu popravku DNK oštećene delovanjem genotoksičnih agenasa. Identifikovanje novih proteinskih partnera Dss1 u ćelijskom odgovoru na oksidativni stres upotrebom model sistema Ustilago maydis.

Identifikovanje i karakterizacija ćelijskih faktora uključenih u recikliranje oksidovanih biomolekula u populaciji ćelija Ustilago maydis nakon oksidativnog stresa.

ODABRANI NAUČNI RADOVI

Mira Milisavljevic, Jelena Petkovic, Jelena Samardzic, Milorad Kojic (2018) “Bioavailability of nutritional resources from cells killed by oxidation supports expansion of survivors in Ustilago maydis populations”, Front Micro Biol. DOI: 10.3389/fmicb.2018.00990

Please publish modules in offcanvas position.