Jelena Pejić

Istraživač pripravnik
Laboratorija za humanu molekularnu genetiku

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija

Mob: +381 65 3976 212
Tel:  +381 11 3976 212
Fax: +381 11 397 58 08
E-mail: pejic@imgge.bg.ac.rs 

Obrazovanje

2019 - Student doktorskih studija, modul Molekularna biologija eukariota, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
2019 - Master biolog, modul Molekularna biologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
2018 - Diplomirani biolog, modul Molekularna biologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Istraživačko iskustvo

2019 - Izrada doktorske teze, Laboratorija za humanu molekularnu genetiku, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
2018-2019 – Izrada eksperimentalnog dela master teze „Efekat ekstrakta ploda aronije (Aronia melanocarpa) na imunske ćelije in vitro  i na razvoj infekcije izazvane bakterijom Lysteria monocytogenes kod BALB/c miševa”, Odeljenje za imunologiju, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo

2019 - Istraživač pripravnik, Laboratorija za humanu molekularnu genetiku, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

Oblast naučnog interesovanja

  • Proučavanje uloge humanih SOX gena u nastanku neuralnog i malignog fenotipa

Please publish modules in offcanvas position.