1. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA KUPOVINU LABORATORIJSKE OPREME (BROJ JN 18/2018)
 2. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA KUPOVINU LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA (BROJ JN 17/2018)
 3. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL (BROJ JN 16/2018)
 4. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA KUPOVINU HEMIJSKIH PROIZVODA (BROJ JN 15/2018)
 5. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA USLUGU POSREDOVANJA PRI KUPOVINI AVIO KARATA I DRUGIH PUTNIH KARATA I REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA (BROJ JN 14/2018)
 6. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA USLUGU POPRAVKE I ODRZAVANJA RASHLADNIH GRUPA (BROJ JN 13/2018)
 7. JAVNA NABAVAKA MALE VREDNOSTI - IZVOĐENJE RADOVA NA REHABILITACIJI PRILAZNOG PUTA (ASFALTIRANJE) DO UPRAVNE ZGRADE INSTITUTA JNMV 12/2018
 8. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA KUPOVINU HEMIJSKIH PROIZVODA (BROJ JN 11/2018)
 9. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA KUPOVINU LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA (BROJ JN 10/2018)
 10. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL (BROJ JN 09/2018)
 11. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO HEMIJSKI POTROŠNI MATERIJAL (BROJ JN 08/2018)
 12. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL (BROJ JN 07/2018)
 13. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO HEMIJSKI PROIZVODI (BROJ JN 05/2018)
 14. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL (BROJ JN 06/2018)
 15. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA USLUGE POSREDOVANJA PRI KUPOVINI AVIO KARATA I KARATA DRUGIH VRSTA PREVOZA, REZERVACIJA HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU (BROJ JN 04/2018)
 16. JAVNA NABAVKA U POSTUPKU MALE VREDNOSTI ZA USLUGU INTEGRISANOG SISTEMA OBEZBEĐENjA (FIZIČKOG I TEHNIČKOG OBEZBEĐENjA SA PROTIVPOŽARNOM ZAŠTITOM) (BROJ JN 03/2018)
 17. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA USLUGU POPRAVKE I ODRZAVANJA RASHLADNIH GRUPA (BROJ JN 02/2018)
 18. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO AKTIVNA ELEKTRICNA ENERGIJA (BROJ JN 01/2018)
 19. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO HEMIJSKI PROIZVODI (BROJ JN 14/2017-18)
 20. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA DOBRO LABORATORIJSKI POTROSNI MATERIJAL (BROJ JN 16/2017-18)

Please publish modules in offcanvas position.