Izbor u istraživačko zvanje – Marija Mihailović

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo pokrenulo je postupak za izbor Marije Mihailović u istraživačko zvanje istraživač saradnik. Izveštaj Komisije u sastavu: dr Marija Mojsin, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, akademik Milena Stevanović, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član i dr Nataša Kovačević Grujičić, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član, kao i propratni materijal za izbor kandidatkinje u istraživačko zvanje, se od 10. decembra 2018. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.

Izbor u istraživačko zvanje – Ivana Aleksić

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je pokrenulo postupak za izbor Ivane Aleksić u istraživačko zvanje istraživač saradnik. Izveštaj Komisije u sastavu: dr Lidija Šenerović, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, dr Branka Vasiljević, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član i dr Ivana Morić, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član, kao i propratni materijal za izbor kandidatkinje u istraživačko zvanje, se od 07. decembra 2018. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.

Izbor u istraživačko zvanje – Bojana Ristivojevića

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je pokrenulo postupak za izbor Bojana Ristivojevića u istraživačko zvanje istraživač pripravnik. Izveštaj Komisije u sastavu: dr Branka Zukić, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko  inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, dr Nikola Kotur, naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član i dr Sonja Pavlović, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član, kao i propratni materijal za izbor kandidata u istraživačko zvanje, se od 07. decembra 2018. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.

Izbor u istraživačko zvanje – Milica Ćirić

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je pokrenulo postupak za izbor Milice Ćirić u istraživačko zvanje istraživač saradnik. Izveštaj Komisije u sastavu: dr Branka Vasiljević, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, dr Jasmina Nikodinović Runić, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član i dr Sandra Vojnović, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član, kao i propratni materijal za izbor kandidatkinje u istraživačko zvanje, se od 16. novembra 2018. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.

Izbor u naučno zvanje – dr Danijela Drakulić

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo pokrenulo je postupak za izbor dr Danijele Drakulić u naučno zvanje viši naučni saradnik. Izveštaj Komisije u sastavu: dr Nataša Kovačević-Grujičić, viši naučni saradnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, akademik Milena Stevanović, naučni savetnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu i redovni profesor Biološkog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, član i dr Dušanka Savić-Pavićević, redovni profesor Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, član kao i propratni materijal za izbor kandidatkinje u naučno zvanje, se od 1. novembra 2018. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.

Izbor u naučno zvanje – dr Slobodan Davidović

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo pokrenulo je postupak za izbor dr Slobodana Davidovića u naučno zvanje naučni saradnik. Izveštaj Komisije u sastavu: dr Nataša Kovačević-Grujičić, viši naučni saradnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, akademik Milena Stevanović, naučni savetnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu i redovni profesor Biološkog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, član i dr Biljana Stojković, redovni profesor Biološkog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, član, kao i propratni materijal za izbor kandidata u naučno zvanje, se od 1. novembra 2018. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.

Izbor u istraživačko zvanje – Vladimir Gašić

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je pokrenulo postupak za izbor Vladimira Gašića u istraživačko zvanje istraživač saradnik. Izveštaj Komisije u sastavu: dr Nikola Kotur, naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, dr Branka Zukić, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član i dr Gordana Nikčević, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član, kao i propratni materijal za izbor kandidata u istraživačko zvanje, se od 05. oktobra 2018. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.

Izbor u istraživačko zvanje – Jovana Despotović

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je pokrenulo postupak za izbor Jovane Despotović u istraživačko zvanje istraživač pripravnik. Izveštaj Komisije u sastavu: dr Aleksandra Nikolić, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, dr Dragica Radojković, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član i dr Aleksandra Divac Rankov, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član, kao i propratni materijal za izbor kandidatkinje u istraživačko zvanje, se od 07. septembra 2018. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.

Izbor u naučno zvanje – dr Miroslav Dinić

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je pokrenulo postupak za izbor dr Miroslava Dinića u naučno zvanje naučni saradnik. Izveštaj Komisije u sastavu: dr Jovanka Lukić, naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, dr Jelena Đokić, naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član i dr Marina Milenković, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, član, kao i propratni materijal za izbor kandidata u naučno zvanje, se od 05. jula 2018. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.

Reizbor u istraživačko zvanje – Anita Skakić

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je pokrenulo postupak za reizbor Anite Skakić u istraživačko zvanje istraživač saradnik. Izveštaj Komisije u sastavu: dr Sonja Pavlović, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, dr Nataša Tošić, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član i dr Vesna Spasovski, naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član, kao i propratni materijal za reizbor kandidatkinje u istraživačko zvanje, se od 05. jula 2018. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.

Izbor u istraživačko zvanje – Ivana Nikolić

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je pokrenulo postupak za izbor Ivane Nikolić u istraživačko zvanje istraživač pripravnik. Izveštaj Komisije u sastavu: dr Gordana Timotijević, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, dr Jelena Samardžić, naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član i dr Jovanka Miljuš-Đukić, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član, kao i propratni materijal za izbor kandidatkinje u istraživačko zvanje, se od 05. jula 2018. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.

Izbor u istraživačko zvanje – Jelena Petković

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je pokrenulo postupak za izbor Jelene Petković u istraživačko zvanje istraživač pripravnik. Izveštaj Komisije u sastavu: dr Mira Milisavljević, naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, dr Milorad Kojić, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član i dr Jelena Samardžić, naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član, kao i propratni materijal za izbor kandidatkinje u istraživačko zvanje, se od 05. jula 2018. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.

Reizbor u naučno zvanje – dr Vesna Spasovski

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je pokrenulo postupak za reizbor dr Vesne Spasovski u naučno zvanje naučni saradnik. Izveštaj Komisije u sastavu: dr Sonja Pavlović, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, dr Nataša Tošić, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član i dr Svetlana Radović, redovni profesor Biološkog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, član, kao i propratni materijal za reizbor kandidatkinje u naučno zvanje, se od 07. juna 2018. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.

Izbor u naučno zvanje – dr Sandra Dragičević

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je pokrenulo postupak za izbor dr Sandre Dragičević u naučno zvanje naučni saradnik. Izveštaj Komisije u sastavu: dr Aleksandra Nikolić, viši naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, dr Dušanka Savić-Pavićević, vanredni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, član i dr Dragica Radojković, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član, kao i propratni materijal za izbor kandidatkinje u naučno zvanje, se od 07. juna 2018. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.

Izbor u naučno zvanje – dr Danijela Stanisavljević

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je pokrenulo postupak za izbor dr Danijele Stanisavljević u naučno zvanje naučni saradnik. Izveštaj Komisije u sastavu: dr Marija Švirtlih, naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, Akademik Milena Stevanović, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član i dr Dušanka Savić-Pavićević, vanredni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, član, kao i propratni materijal za izbor kandidatkinje u naučno zvanje, se od 07. juna 2018. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.

Izbor u naučno zvanje – dr Jovanka Lukić

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je pokrenulo postupak za izbor dr Jovanke Lukić u naučno zvanje viši naučni saradnik. Izveštaj Komisije u sastavu: dr Nataša Golić, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, dr Amarela Terzić-Vidojević, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član i dr Jelena Lozo, vanredni profesor Biološkog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, član, kao i propratni materijal za izbor kandidatkinje u naučno zvanje, se od 09. maja 2018. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.

Izbor u naučno zvanje – dr Mira Milisavljević

Naučno veće Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je pokrenulo postupak za

izbor dr Mire Milisavljević u naučno zvanje viši naučni saradnik. Izveštaj Komisije u sastavu: dr Milorad Kojić, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, predsednik Komisije, dr Đorđe Fira, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, član i dr Jovanka Miljuš-Đukić, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu, član, kao i propratni materijal za izbor kandidatkinje u naučno zvanje, se od 09. maja 2018. godine nalaze u kadrovskoj službi IMGGI na uvidu javnosti.

Please publish modules in offcanvas position.