Tekući projekti

MEĐUNARODNI PROJEKTI 
CEEPUS mreža “Managing forests for climate change”

Evropska Unija, CIII-BA-0000-00-1920, 2019-
Rukovodilac: Prof. Milan Mataruga, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Učesnik iz IMGGI: Dr Jelena Aleksić


Bioinformatička mreža za zdravlje biljaka

EUPHRESCO, 2019-2022
Rukovodilac: Dr Annelies Haegeman, Flandrijski istraživački institut za poljoprivredu, ribarstvo i hranu, Belgija
Učesnici iz IMGGI: Dr Bojana Banović Đeri, dr Jelena Samardžić


Definisanje strategija za in situ i ex situ očuvanje Pančićeve omorike u uslovima klimatskih promjena (SInExPAN)

Ministarstvo nauke i tehnologije, Vlada Republike Srpske, 19/6-020/961-42/18, 2019-2020
Rukovodilac: Prof. Milan Mataruga, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Učesnik iz IMGGI: Dr Jelena Aleksić


Funkcionalizacija biopolimera

Međunаrodni projekаt br. BP2013, Bioplastech Ltd., Dublin, Ireland, 2013-
Rukovodilac: Dr Jasmina Nikodinović-Runić, IMGGI


Uspostavljanje kompatibilnih institucionalnih registara i mreže savetovališta za hereditarne gastrointestinalne tumore

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske, 337-00-205/2019-09/34, 2019-2020
Rukovodilac: Prof. dr Zoran Krivokapić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnik iz IMGGI: Dr Aleksandra Nikolić


Zebrica kao model sistem za istraživanje astme - uloga Wnt signalnog puta u odgovoru na pušenje

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, 2019-2020
Rukovodilac: Dr Aleksandra Divac Rankov, IMGGI


Upotreba bakteriofaga i fagnih enzima u borbi protiv ćelija Acinetobacter baumannii u biofilmu

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Italije i Republike Srbije, 2019-2021
Rukovodilac: Dr Goran Vukotić, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

NACIONALNI PROJEKTI
Proučavanje molekularnih mehanizama uključenih u održavanje pluripotentnosti i diferencijaciju matičnih ćelija

F-23, Srpska akademija nauka i umetnosti
Rukovodilac: dr Milena Stevanović, IMGGI


Optimiziranje (individualizacija) lečenja carcinoma rektuma korišćenjem prediktivnih molekularno-genskih biomarkera

F-20, Srpska akademija nauka i umetnosti, 2013-
Rukovodilac: Prof. dr Zoran Krivokapić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Dragica Radojković i dr Aleksandra Nikolić


Sinteza i primena novih hemoterapeutika na bazi prirodnih proizvoda i kompleksa metala

Strateški projekat SANU, 01-2019, 2019-2022
Rukovodilac: Prof. dr Bogdan Šolaja, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Jasmina Nikodinović-Runić, dr Sandra Vojnović i dr Aleksandar Pavić


Molekularna osnova odgovora na hemioradioterapiju u karcinomu rektuma

Strateški projekat SANU, 02-2019, 2019-2022
Rukovodilac: Prof. dr Zoran Krivokapić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Aleksandra Nikolić, dr Aleksandra Divac Rankov, dr Sandra Dragičević, Jovana Despotović, Tamara Babić, dr Milena Stevanović, dr Isidora Petrović i dr Marija Švirtlih


Kovalentna modifikacija ugljeničnih materijala pomoću enzima

Program "Pokreni se za nauku" kompanije Filip Moris, 2019-2020
Rukovodilac: Dr Aleksandra Mitrović, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnik iz IMGGI: Dr Jelena Milovanović

UČEŠĆE U COST AKCIJAMA
Gene regulation ensemble effort for the knowledge commons

CA15205, 2016-2020


Diagnosis, monitoring and prevention of exposure-related noncommunicable diseases (DiMoPEx)

CA15129, 2016-2020


Open Multiscale Systems Medicine (OpenMultiMed)

CA15120, 2016-2020


European Epitranscriptomics Network

CA16120, 2017-2021


Identifying Biomarkers Through Translational Research for Prevention and Stratification of Colorectal Cancer (TRANSCOLONCAN)

CA17118, 2018-2022


LEukaemia GENe Discovery by data sharing, mining and collaboration (LEGEND)

CA16223, 2017-2021


Maximising Impact of research in NeuroDevelopmental DisorderS

COST akcija CA16210, 2017-2021

Please publish modules in offcanvas position.