Tekući projekti

Program rada IMGGI za 2020. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 451-03-68/2020-14/200042, 2020
Rukovodilac: Dr Jelena Begović, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: svi zaposleni istraživači


MEĐUNARODNI PROJEKTI 
Bioinovacija za cirkularnu ekonomiju plastike (BioICEP)

Evropskа komisija, H2020-870292, 2020-2023
Rukovodilac: Dr Margaret Fournet, Athlone Institute of Technology, Ireland
Koordinator za IMGGI: Dr Jasmina Nikodinović-Runić


Optimizacija strukture sekundarnih metabolita radi poboljšanja njihove antifungalne aktivnosti

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Sandra Vojnović, IMGGI


CEEPUS mreža “Managing forests for climate change”

Evropska Unija, CIII-BA-0000-00-1920, 2019-
Rukovodilac: Prof. Milan Mataruga, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Učesnik iz IMGGI: Dr Jelena Aleksić


Bioinformatička mreža za zdravlje biljaka

EUPHRESCO, 2019-2022
Rukovodilac: Dr Annelies Haegeman, Flandrijski istraživački institut za poljoprivredu, ribarstvo i hranu, Belgija
Učesnici iz IMGGI: Dr Bojana Banović Đeri, dr Jelena Samardžić


Definisanje strategija za in situ i ex situ očuvanje Pančićeve omorike u uslovima klimatskih promjena (SInExPAN)

Ministarstvo nauke i tehnologije, Vlada Republike Srpske, 19/6-020/961-42/18, 2019-2020
Rukovodilac: Prof. Milan Mataruga, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Učesnik iz IMGGI: Dr Jelena Aleksić


Funkcionalizacija biopolimera

Bioplastech Ltd., Dublin, Ireland, BP2013, 2013-
Rukovodilac: Dr Jasmina Nikodinović-Runić, IMGGI


Uspostavljanje kompatibilnih institucionalnih registara i mreže savetovališta za hereditarne gastrointestinalne tumore

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske, 337-00-205/2019-09/34, 2019-2020
Rukovodilac: Prof. dr Zoran Krivokapić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnik iz IMGGI: Dr Aleksandra Nikolić


Zebrica kao model sistem za istraživanje astme - uloga Wnt signalnog puta u odgovoru na pušenje

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, 2019-2020
Rukovodilac: Dr Aleksandra Divac Rankov, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Sandra Dragičević, Jovana Despotović, Tamara Babić


Upotreba bakteriofaga i fagnih enzima u borbi protiv ćelija Acinetobacter baumannii u biofilmu

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Italije i Republike Srbije, 2019-2021
Rukovodilac: Dr Goran Vukotić, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Nemanja Stanisavljević, Mina Obradović, Milka Malešević, Katarina Novović, Dr Milan Kojić


SCREEN - Searching for molecular signatures of Mulvihill-Smith syndrome

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 6436164, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Nataša Kovačević Grujičić, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Dr Danijela Drakulić


NEURAD - Testing neurogenic potential of induced pluripotent stem cells derived from alzheimer’s disease patients

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 6436225, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Marija Švirtlih, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Dr Isidora Petrović


Pro-Belgrade - Could Prothrombin Belgrade mutation affect blood vessels? A new insight into thrombosis mechanism

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 6476784, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Valentina Đorđević, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Sofija Dunjić


ProORC - Profiling ORC genetics and regulation in cance

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 6504965, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Jelena Kušić Tišma, IMGGI


PLASH - Probiotic lactobacilli as therapeutics for wound healing

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 6426409, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Ivana Strahinić, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Dr Miroslav Dinić


OxInDisPro - Overexpression of intrinsically disordered protein ATDSS1 in different plant systems – an analysis of its role in response to the oxidative stress

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 6473515, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Gordana Timotijević, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Ivana Nikolić


De-novo sekvenciranje 82 odabrana bakterijska soja sa potencijalom u bioremedijaciji i razgradnji biomase

JGI Community Science Program, US DOE, FP00010829, 2020-2023
Rukovodilac: Dr MIlica Ćirić, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Dr Lidija Đokić


Očuvanje jedinstvene biološke raznolikosti u slivu Drine: Studija procene za Srbiju - Molekularno-genetička studija Pančićeve omorike na teritoriji Nacionalnog Parka Tara

Prekogranični program Srbija - Bosna i Hercegovina u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) Evropske komisije, 48-00-00046/2016-28-6-T2
Rukovodilac projekta: Marijana Josipović, Nacionalni Park Tara
Učesnik iz IMGGI: Dr Jelena Aleksić


Kombinovana fenotipizacija sa transkriptomikom u cilju identifikacije samooplodnih linija kukurza tolerantnih na sušu u vegetativnoj fazi razvića biljaka (“POINTeD Maize”)

Evropska mreža za fenotipizaciju biljaka 2020 (EPPN2020), ID 422, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Dejan Dodig, Institut za kukuruz “Zemun Polje”
Učesnik iz IMGGI: Dr Bojana Banović Đeri

NACIONALNI PROJEKTI
Novi prirodni proizvodi za efikasan tretman oralne kandidijaze

Program sufinansiranja inovacija (МATCHING GRANTS Program), Fond za inovacionu delatnost, 2019-2021
Rukovodilac: Katarina Jončić-Savić, Phytonet dоо
Učesnici iz IMGGI: Dr Aleksandar Pavić, dr Lidija Šenerović, dr Ivana Morić, dr Nada Stanković, dr Lidija Đokić


Uspostavljanje modela mešovite infekcije humanim oportunističkim patogenima Staphylococcus aureus MRSA43300 i Candida albicans SC5314 u zebrici kao životinjskom modelu cistične fibroze

Program "Pokreni se za nauku" kompanije Filip Moris, 2019-2020
Rukovodilac: Dr Aleksandar Pavić, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Dušan Milivojević, dr Ivana Aleksić


Proučavanje molekularnih mehanizama uključenih u održavanje pluripotentnosti i diferencijaciju matičnih ćelija

Srpska akademija nauka i umetnosti, F-23, 2010-
Rukovodilac: Dr Milena Stevanović, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Danijela Drakulić, dr Marija Švirtlih, dr Andrijana Lazić, dr Marija Mojsin


Optimiziranje (individualizacija) lečenja carcinoma rektuma korišćenjem prediktivnih molekularno-genskih biomarkera

Srpska akademija nauka i umetnosti, F-20, 2013-
Rukovodilac: Prof. dr Zoran Krivokapić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Dragica Radojković, dr Aleksandra Nikolić


Sinteza i primena novih hemoterapeutika na bazi prirodnih proizvoda i kompleksa metala

Strateški projekat Srpske akademije nauka i umetnosti, F-65, 2019-2022
Rukovodilac: Prof. dr Bogdan Šolaja, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Jasmina Nikodinović-Runić, dr Sandra Vojnović i dr Aleksandar Pavić


Molekularna osnova odgovora na hemioradioterapiju u karcinomu rektuma

Strateški projekat Srpske akademije nauka i umetnosti, F-69, 2019-2022
Rukovodilac: Prof. dr Zoran Krivokapić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Aleksandra Nikolić, dr Aleksandra Divac Rankov, dr Sandra Dragičević, Jovana Despotović, Tamara Babić, dr Milena Stevanović, dr Isidora Petrović, dr Marija Švirtlih


Kovalentna modifikacija ugljeničnih materijala pomoću enzima

Program "Pokreni se za nauku" kompanije Filip Moris, 2019-2020
Rukovodilac: Dr Aleksandra Mitrović, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnik iz IMGGI: Dr Jelena Milovanović


SENSOGENE - Cancer biosensors based on gene regulatory elements

Program za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS), Fond za nauku Republike Srbije, 6052315, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Aleksandra Nikolić, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Sandra Dragičević, Jovana Despotović, Tamara Babić


LABLUNG - Mechanistic insight into the anti-inflammatory and antioxidative effects of lactic acid bacteria in in vitro models of chronic lung diseases

Program za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS), Fond za nauku Republike Srbije, 6066974, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Marija Stanković, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Katarina Veljović, dr Nikola Popović, Sofija Dunjić, dr Nataša Golić


Sinergetski učinak i terapijski potencijal malih molekula kod bolesnika sa rekurentnom plućnom infekcijom

Dokaz koncepta, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, 5269, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Marina Anđelković, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Sonja Pavlović, dr Anita Skakić, dr Vesna Spasovski, dr Kristel Klaassen


Poboljšanje aktivnosti enzima protiv bakterijskih biofimova imobilizacijom na nanocelulozu

Dokaz koncepta, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, 5124, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Lidija Đokić, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Lidija Šenerović, dr Sanja Jeremić


Razvoj procesa bojenja tekstila pomoću bakterija

Dokaz koncepta, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, 5114, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Tatjana Ilić-Tomić, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Dr Jasmina Nikodinović-Runić


Novi esej za detekciju korenovih nematoda

Dokaz koncepta, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, 5116, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Jelena Kušić-Tišma, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Jelena Samardžić, Dragana Bosnić


Klonska selekcija autohtonih i regionalnih sorti vinove loze

Nacionalni projekat Uprave za agrarna plaćanja Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 320-45-02033/3/2019-02, 2019-2020
Rukovodilac projekta: Darko Jakšić, Centar za vinogradarstvo i vinarstvo, Niš
Učesnik iz IMGGI: Dr Jelena M. Aleksić

PROJEKTI PROMOCIJE NAUKE
Science in Motion for Friday Night Commotion 2020 (SCIMFONICOM 2020)

Evropska komisija, H2020-955327, 2020
Rukovodilac projekta: Dr Biljana Šljukić Paunković, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Milena Ugrin, dr Aleksandra Nikolić, dr Sanja Jeremić, dr Bojana Banović Đeri, dr Aleksandra Divac Rankov, dr Lidija Đokić, Sandra Dragičević, Tamara Babić


Naučni kalendar

Centar za promociju nauke, 2020-2021
Rukovodilac projekta: Dr Sandra Dragičević, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Aleksandra Nikolić, dr Milena Ugrin, dr Sanja Jeremić, dr Bojana Banović Đeri


Mala škola DNKlogije

Centar za promociju nauke, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Branka Zukić, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Sonja Pavlović, dr Milena Ugrin, dr Vesna Spasovski, dr Biljana Stanković, dr Nikola Kotur, dr Kristel Klaassen Ljubičić, dr Marina Anđelković, dr Anita Skakić, dr Vladimir Gašić, Jovana Komazec, Bojan Ristivojević

UČEŠĆE U COST AKCIJAMA
Gene regulation ensemble effort for the knowledge commons

CA15205, 2016-2020
Učesnik iz IMGGI: Dr Valentina Đorđević


European Epitranscriptomics Network (EPITRAN)

CA16120, 2017-2021
Učesnici iz IMGGI: Dr Bojana Banović Đeri, dr Gordana Timotijević


Identifying Biomarkers Through Translational Research for Prevention and Stratification of Colorectal Cancer (TRANSCOLONCAN)

CA17118, 2018-2022
Učesnici iz IMGGI: Dr Aleksandra Nikolić, dr Aleksandra Divac Rankov, Sandra Dragičević, Jovana Despotović, Tamara Babić


LEukaemia GENe Discovery by data sharing, mining and collaboration (LEGEND)

CA16223, 2017-2021
Učesnici iz IMGGI: Dr Nataša Tošić, dr Sonja Pavlović


Maximising Impact of research in NeuroDevelopmental DisorderS

COST akcija CA16210, 2017-2021
Učesnici iz IMGGI: Dr Danijela Drakulić, dr Milena Stevanović


European Network for Innovative Diagnosis and Treatment of Chronic Neutropenias 

(EuNet-INNOCHRON)

COST akcija CA18233, 2019-2023
Učesnici iz IMGGI: Dr Sonja Pavlović, dr Anita Skakić, dr Kristel Klaassen, dr Vladimir Gašić, dr Marina Anđelković


ADHEsion GPCR Network: Research and Implementation Set the path for future Exploration (Adher'n Rise)

COST akcija CA18240, 2019-2023
Učesnici iz IMGGI: Dr Biljana Stanković, dr Nikola Kotur

Please publish modules in offcanvas position.