Ćelijski i molekulski mehanizmi oporavka pacova od eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa

Rukovodilac: dr Đorđe Miljković

            Eksperimentalni autoimunski encefalomijelitis (EAE) u dark aguti (DA) pacovima je jedan od modela multiple skleroze, inflamatorne, autoimunske bolesti centralnog nervnog sistema tokom koje dolazi do demijelinizacije nervnih vlakana i neurodegeneracije što za posledicu ima ispoljavanje neuroloških deficita. Multipla skleroza se u najvećem broju pacijenata ispoljava kao relapsno-remitentna, gde tokom vremena dolazi do smenjivanja faza neuroloških ispada i oporavka, a kod značajnog udela pacijenata bolestima i hronični progresivni tok. Za razliku od toga, EAE u DA pacova je, prilikom adekvatnog imunizacionog protokola indukcije, akutna i monofazna bolest u kojoj pacovi prolaze kroz jasno definisane faze indukcije, razvoja, vrhunca bolesti i potpunog oporavka. DA pacovi su nakon oporavka izuzetno otporni na ponovne pokušaje indukcije EAE. Cilj ovog projekta je da se definišu ćelijske populacije i molekulski mehanizmi odgovorni za oporavak i otpornost DA pacova. Ovakva saznanja bi mogla da se iskoriste  u cilju redizajniranja postojećih i uspostavljanja novih terapija za pacijente obolele od multiple skleroze. Za ostvarenje cilja ovog projekta predviđeni su savremeni metodološki pristupi molekulske i ćelijske imunologije, kao što su analiza fenotipa, vijabilnosti i proliferativne sposobnosti ćelija i sortiranje ćelija protočnom citofluorimetrijom, izolacija ćelija magnetnom separacijom, reakcija lančanog umnožavanja u realnom vremenu, imunoblot, konfokalno i dvofotonsko mikroskopiranje.

Please publish modules in offcanvas position.