Proučavanje signalnih puteva i epigenetičkih mehanizama uključenih u kontrolu ekspresije humanih SOX gena: dalje rasvetljavanje njihove uloge u određivanju sudbine i diferencijacije ćelija

Rukovodilac: Dr Milena Stevanović

SOX proteini čine mnogobrojnu familiju transkripcionih faktora uključenih u kontrolu raznih procesa tokom razvića. U toku razvića nervnog sistema, SOXB1 proteini (SOX1-3) kontrolišu održavanje pluripotentnosti, određivanje sudbine ćelija i terminalnu diferencijaciju. U adultnom mozgu ovi geni nastavljaju da održavaju neuralne progenitore i kontrolišu adultnu neurogenezu. SOX18 protein (član SOXF grupe) je važan regulatorni faktor u razviću krvnih sudova, odgovoran za specijalizaciju endotelijalnih ćelija, diferencijaciju, normalnu i tumorsku angiogenezu. Planirano je proučavanje efekata Wnt i Sonic Hedgehog (SHH) signalnih puteva na ekspresiju odabranih SOX gena i njihov uticaj na neuralnu diferencijaciju, kao i na angiogeni potencijal endotelijalnih ćelija. Takođe, predložena je analiza uticaja epigenetičkih mehanizama, kao što su DNK metilacija, histonske modifikacije i utišavanje ekspresije gena pomoću mikroRNK, na ekspresiju SOX gena. Planirano je i proučavanje efekata promena u ekspresiji SOX gena na određivanje sudbine i diferencijaciju ćelija. Predloženi projekat će objediniti različite pristupe u izučavanju mehanizama koji kontrolišu ekspresiju humanih SOX gena. Bolje razumevanje transkripcione i epigenetičke regulacije ekspresije SOX gena, udruženo sa rezultatima dobijenim izučavanjem efekata povećane ekspresije i narušavanja funkcije, doprineće  rasvetljavanju uloge ovih gena u kontroli diferencijacije kao i u brojnim fiziološkim procesima.

Please publish modules in offcanvas position.