Funkcionalizacija bakterijskih polimera

Rukovodilac projekta: dr Jasmina Nikodinović-Runić

Kroz ovu studiju se generiše i karakteriše biblioteka jedinjenja koja počiva na hiralnim monomerima polihidroksialkanoata (PHA). Biće razmatrane i različite modifikacije samog PHA materijala. (R)-3-Hidroksialkanske kiseline su vredni sintoni i mogu se koristiti kao polazni materijali za sintezu antibiotika, vitamina, aroma i feromona. Takođe je objavljeno da neke (R)-3-hidroksialkanske kiseline pokazuju važne biološke aktivnosti, kao što su antimikrobni i / ili antivirusni potencijal. Ova multidisciplinarna studija sprovodi se u saradnji sa kompanijom Bioplastech Ltd. (Dablin, Irska; Dr Kevin O'Connor, http://www.ucd.ie/biocatal/biocatal/Welcome.html) i sa Hemijskim fakultetom- Univerzitet u Beogradu (Beograd, Srbija; dr Veselin Maslak, http://www.chem.bg.ac.rs/osoblje/43.html).

Please publish modules in offcanvas position.