IMGGI dnk

DNK ANALIZE

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU I GENETIČKO INŽENJERSTVO (IMGGI)

Univerzitet u Beogradu

ZDRAVLJE JE ZAPISANO U VAŠOJ DNK

Svako od nas je jedinstven i neponovljiv. Informacije o tome da li imamo predispoziciju za pojavu nekog oboljenja, koji lekovi nam odgovaraju a koja hrana ne prija zapisane su u našoj DNK. Ako bolje upoznate šta je zapisano u Vašoj DNK imaćete priliku da živite zdravije i bolje.

ČEMU SLUŽE DNK ANALIZE?

DNK analiza je sofisticirana medicinska analiza koja identifikuje promene u hromozomima i genima. Rezultat DNK analize može da potvrdi ili isključi sumnju na određene nasledne bolesti, ukaže na mogućnost oboljevanja u kasnijem životnom dobu ili da savet o tome kako obezbediti zdravo potomstvo.
Prenatalna analiza je posebna vrsta DNK analize koja se vrši pre rođenja deteta radi ranog utvrđivanja bolesti.

KAKO SE VRŠI DNK ANALIZA?

DNK analizi prethodi savetovanje sa stručnim medicinskim licem. DNK analize se najčešće rade iz venske krvi koja se može uzeti u bilo koje doba dana. Preciznost i obim DNK analiza se razlikuju. Neke analize su sa razlogom selektivne i usmerene na jedan gen ili deo gena, dok postoje i sveobuhvatne analize koje podrazumevaju istovremenu analizu velikog broja gena.

KO SMO MI?

Mi smo IMGGI. U Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu DNK analize se obavljaju najsavremenijim genetičkim metodama, kao što je sekvenciranje nove generacije (eng. Next Generation Sequencing, NGS), a interpretaciju dobijenih rezultata vrše eminentni stručnjaci u skladu sa internacionalnim protokolima. U IMGGI se vrše analize koje su akreditovane prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 kod Akreditacionog tela Srbije.

PREDNOSTI VRŠENJA DNK ANALIZA NA IMGGI?

U IMGGI se rade analize koje nije moguće uraditi u drugim laboratorijama u Srbiji. Takođe, IMGGI je jedina Institucija u kojoj se na zahtev korisnika mogu uraditi i one DNK analize koje trenutno nisu u ponudi. Ukoliko Vam je potrebna DNK analiza koju niko ne radi u Srbiji, i ne želite Vaš uzorak da šaljete u inostranstvo, obratite nam se, razvićemo analizu koja Vam je potrebna. 

 

UTVRĐIVANJE GENETIČKE OSNOVE
plućnih, metaboličkih, hematoloških, endokrinoloških i drugih bolesti

ODREĐIVANJE STATUSA NOSIOCA
omogućava savetovanje o tome kako obezbediti zdravo potomstvo

DNK ANALIZA KLINIČKI RELEVANTNIH GENA
potvrđuje ili isključuje sumnju na određene nasledne bolesti

PRENATALNA ANALIZA
se vrši u toku trudnoće za rano utvrđivanje bolesti kod nerođenog deteta

FISH METODA
je nezamenljiv pristup u analizi strukturnih i numeričkih aberacija hromozoma

HEMATOLOŠKI MALIGNITETI
se dijagnostikuju i prate metodama visoke osetljivosti na osnovu specifičnih markera

TROMBOFILIJA
određivanje naslednih faktora koji dovode do problema sa koagulacijom i sklonosti ka trombozama, spontanim pobačajima itd

SEKVENCIRANJE NOVE GENERACIJE (NGS)
je superiorna metoda koja podrazumevaju istovremenu analizu velikog broja

INFERTILITET KOD MUŠKARCA
identifikacija prisustva strukturnih i numeričkih aberacija polnih hromozoma

ODABIR PRAVOG LEKA
kao i optimalno doziranje leka preduslov su za efikasnu terapiju i izbegavanje neželjenih efekata

CELIJAKIJA
poznata i kao gluten-senzitivna enteropatija je čest poremećaj koji na vreme treba otkriti i početi sa režimom ishrane iz koje je izbačen gluten

GENETIKA SPORTA
ukazuje na predispozicije za bavljenje vrhunskim sportom ili određenim fizičkim aktivnostima

PCR, qRT-PCR i DNK SEKVENCIRANJE
su metode izbora za analize usmerene na jedan gen ili deo gena

INTOLERANCIJA NA LAKTOZU
je smanjena sposobnost varenja mlečnog šećera laktoze što dovodi do problema u varenju, nadutosti i bolova u stomaku

NUTRIGENETIKA
otkriva predispozicije za metabolizam hrane i može biti osnova za razvoj adekvatne dijete

 

 
KAKO DO DNK ANALIZE?

Donesite svoj uzorak svakog radnog dana 
od 10 do 16 časova ili po dogovoru

 

Detaljan spisak svih DNK analiza koje se vrše na IMGGI možete naći na našem sajtu http://imgge.bg.ac.rs

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu
Vojvode Stepe 444a, 11010 Beograd, Srbija
Tel: (011) 397 57 44
Mob: (065) 3976 445
Email: usluge@imgge.bg.ac.rs
Web: http://imgge.bg.ac.rs
FB: www.facebook.com/imggi

 IMGGI dnk

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU I GENETIČKO INŽENJERSTVO

Univerzitet u Beogradu
Vojvode Stepe 444a, 11010 Beograd, Srbija
Tel: (011) 397 57 44
Mob: (065) 3976 445
Email: usluge@imgge.bg.ac.rs
Web: http://imgge.bg.ac.rs
FB: www.facebook.com/imggi

DA LI STE ZNALI DA JE ZDRAVLJE ZAPISANO U VAŠOJ DNK?

Kao što selfi oslikava tvoj lik, tako i tvoj DNK selfi prikazuje informacije o tome da li imaš predispoziciju za bavljenje nekim sportom, koja hrana ti ne prija,
pa čak i koji lek bi ti više odgovarao ukoliko postoji potreba da ga piješ.

selfi girl

 

KOJI LEK ZA BOLOVE MI NAJVIŠE ODGOVARA?

Ovaj odgovor se krije u CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, NAT2, CYP1A2, CYP3A4
genima koji određuju predispoziciju za efikasnost različitih lekova koji se koriste da umire bol.

pain in head

 

A KOLIKA DOZA LEKA

je efikasna a ne dovodi do neželjenih posledica? 

pills 

 

VKORC1, CYP2C9 geni:

Doziranje kumarinskih derivata (varfarin i acenokumarol) u okviru antikoagulantne terapije kojom se leče kardiovaskularne bolesti

TPMT gen:

Doziranje tiopurinskih lekova kod autoimunih bolesti i terapije kancera

UGT1A1 gen:

Doziranje irinotekana koji se koristi u lečenju uznapredovalog kolorektalnog kancera, kao i kancera pluća i jajnika

 

SpageteILIMeso

 

PREDISPOZICIJA NA CELIJAKIJU?

Gluten kod nekih ljudi može dovesti do inflamatornog procesa u tankom crevu. Osobe koje imaju celijačnu bolest po pravilu imaju određeni tip HLA gena. Ukoliko nemate predispoziciju ne morate izbacivati gluten iz ishrane. (ili) Ukoliko imate predispoziciju, treba na vreme početi sa režimom ishrane iz koje je izbačen gluten.

HIPOKALORIJSKA DIJETA?

U FTO, FABP2, PPARG, ADRB2 i ADRB3 genima je zapisana predispozicija za pravilan metabolizam masti.
Njihova analiza može pomoći u razvoju adekvatne dijete.

 

MlekoVSKafa

 

ZAŠTO MI NE PRIJA MLEKO?

Smanjena sposobnost varenja mlečnog šećera laktoze koja dovodi do problema u varenju, nadutosti i bolova u stomaku je normalno stanje kod odraslih ljudi. U toku evolucije javila se promena u LCT genu koja nekim ljudima dozvoljava nesmetanu konzumaciju mleka.

JUTARNJA DILEMA: KAFA ILI ZELENI ČAJ?

CYP1A2 gen ukazuje na dozu kafe koju bi trebalo unositi, dok ADORA2A genotip ukazuje na želju i potrebu za kofeinom. S druge strane pokazano je da nekih žena sa određenim promenama u ACE genu, konzumiranje zelenog čaja utiče na smanjivanje rizika od raka dojke.

VITAMIN C I DETOKSIKACIJA

GSTM1GSTT1GSTP1 geni su uključeni u detoksikaciju toksičnih supstanci u organizmu.
Njihovom analizom možete otkriti da li posebno morate da obratite požnju na unos vitamina C.

 

TENIS ILI ATLETIKA?

ukazuje na predispozicije za bavljenje vrhunskim sportom ili određenim fizičkim aktivnostima

trcanje

 

ACTN3, ACE, AMPD1, CK-MM, MLCK geni
su odgovorni za mišićnu snagu

PPARD, PPARG, VEGF, GNB3, PPARa
određuju izdržljivost

COLIA1, COL5A1, TNC geni
ukazuju na kvalitet tetiva i ligamenata

Detaljan spisak svih DNK analiza koje se vrše na IMGGI možete naći na našem sajtu http://imgge.bg.ac.rs

Please publish modules in offcanvas position.