Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Istraživanje

Jedinstvena kolekcija prirodnih izolata bakterija mlečne kiseline (BMK) poreklom iz tradicionalnih prehrambenih proizvoda, humanog porekla, klinički relevantnih i sredinskih izolata mikroorganizama omogućavaju najaktuelnija istraživanja u sledećim oblastima:

Korisni mikroorganizmi i njihovi produkti u borbi protiv višestruko rezistentnih patogena

 • karakterizacija i kloniranje novih gena za rezistenciju bakterija na antibiotike
 • molekularne osnove virulentnosti
 • mehanizmi odgovorni za sprečavanja formiranja i/ili razgradnje biofilma
 • novi antimikrobni molekuli (prirodni antibiotici, bakteriocini, sekundarni metaboliti)
 • karakterizacija i primena adhezina - molekuli koji sprečavaju vezivanje patogena
 • izolacija, selekcija i manipulacija bakteriofagima kao zamena za antibiotike

Interakcije mikroorganizama sa domaćinom

 • prirodni izolati BMK kao producenti bioaktivnih jedinjenja koja deluju kao imunomodulatori, neurotransmiteri ili protektori u organizmu domaćina
 • probiotički potencijal BMK u specifičnim bolestima i stanjima (IBD, dijabetes, bol, multipla skleroza, intoksikacija)
 • enterokoke: virulentni vs. probiotički potencijal
 • mikrobiota u organima i tkivima u korelaciji sa različitim autoimunskim i neurorazvojnim bolestima

Inovaciona delatnost LMM se ogleda u formulaciji inovativnih probiotičkih i starter kultura za proizvodnju funkcionalne hrane za ljude i životinje kao i formulaciji novih antimikrobnih jedinjenja kao zamene za antibiotike i konzervanse hrane.

Tekući projekti
 • Program rada IMGGI za 2020. godinu
  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 451-03-68/2020-14/200042, 2020
  Rukovodilac: Dr Jelena Begović, IMGGI
  Učesnici iz IMGGI: svi zaposleni istraživači
 • Upotreba bakteriofaga i fagnih enzima u borbi protiv ćelija Acinetobacter baumannii u biofilmu
  Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Italije i Republike Srbije, 2019-2021
  Rukovodilac: Dr Goran Vukotić, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
  Učesnici iz IMGGI: Dr Nemanja Stanisavljević, Mina Obradović, Milka Malešević, Katarina Novović, Dr Milan Kojić
 • PLUSH - Probiotic lactobacilli as therapeutics for wound healing
  Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 2020-2021
  Rukovodilac: Dr Dr Ivana Strahinić, IMGGI
  Učesnik iz IMGGI: Dr Miroslav Dinić
Odabrane publikacije
Kontakt

Adresa sedišta / Poštanska adresa:
Vojvode Stepe 444a,
11042 Beograd 152, Srbija

Tel: +381 11 3975960
Faks: +381 11 3975808

lab6@imgge.bg.ac.rs 

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.