Laboratorija za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Istraživanje

BIOAKTIVNI MOLEKULI, BIOKATALIZATORI I BIOMATERIJALI IZ BAKTERIJA

Naučnoistraživački interesi Labratorije za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama (LMGEM) obuhvataju biotehnologiju, molekularnu genetiku, biohemiju i ekologiju mikroorganizama i njihovih zajednica. Naša laboratorija poseduje jedinstvenu kolekciju streptomiceta i drugih bakterijskih vrsta koje nam služe kao izvor novih bioaktivnih jedinjenja i enzima od značaja za biotehnologiju.

Stručnost članova laboratorije u oblastima mikrobiologije, molekularne genetike, sintetičke hemije, veterinarske medicine, fermentacione tehnologije i biokatalize, u sprezi sa dugogodišnjim saradnjama pre svega sa industrijskim mikrobiolozima, biohemijskim inženjerima, medicinskim mikolozima i hemičarima omogućava nam da se bavimo interesantnim oblastima kao što su:

 • Biotehnologija (održiva i ekološka rešenja za produkciju vrednih molekula i biomaterijala kao i za konverziju otpadnog materijala u materijale sa većom vrednošću)
 • Proizvodnja i karakterizacija bioaktivnih jedinjenja (kolekcija Streptomyces i drugih zemljišnih izolata)
 • Novi pristupi u antimikrobiološkim tretmanima (molekuli koji modulišu mikrobiološku komunikaciju; agensi koji modulišu virulenciju; domaćin-patogen interakcije; sprečavanje formiranje biofilmova; antifungalna terapija)
 • Biokataliza (otkrivanje i konstruisanje novih biokatalizatora za proizvodnju hiralnih molekula i poboljšanje biokatalitičkih procesa)
 • Bioremedijacija (aromatični ugljovodonici, teški metali) i biodeterioracija (kulturna dobra – slike, knjige, spomenici)

LMGEM je organizovana u dve istraživačke grupe:

Grupa za Eko-Biotehnologiju i razvoj lekova, pod rukovodstvom dr Jasmina Nikodinović-Runić, se bavi eko-održivim procesima na bazi mikroorganizama i njihovih enzima, i koristi bioaktivne metabolite iz bakterija kao osnovu za dalje strukturne optimizacije koje su usmerene ka poboljšanju  aktivnosti.

Grupa za primenjenu mikrobiologiju, kojom rukovodi dr Lidija Šenerović, bavi se izučavanjem mikrobioloških zajednica i njihovih interakcija sa domaćinom, odnosno sa različitim staništima. Polazeći od signalnih molekula, sekundarnih metabolita i enzima poreklom iz mikroorganizama razvijamo terapeutike i nove pristupe za tretmane infekcija. Takođe, primenom mikroorganizma, njihovih enzima i produkata dizajniramo nove metode i procese za bioremedijaciju.

LMGEM neprekidno traži partnere za saradnju ali istovremeno i nudi usluge koje uključuju, mikrobiološku analizu uzoraka, analizu i karakteriaciju bioaktivnih molekula u različitim model sistemima koji uključuju C. elegans i D. renio, kao i dirigovanu evoluciju enzima.

Tekući projekti
Odabrane publikacije
Kontakt

Adresa sedišta / Poštanska adresa:
Vojvode Stepe 444a,
11042 Beograd 152, Srbija

Tel: +381 11 3976034
Faks: +381 11 3975808

lab05@imgge.bg.ac.rs 

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.