Laboratorija za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Istraživanje

BIOAKTIVNI MOLEKULI, BIOKATALIZATORI I BIOMATERIJALI IZ BAKTERIJA

Naučnoistraživački interesi Labratorije za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama (LMGEM) obuhvataju biotehnologiju, molekularnu genetiku, biohemiju i ekologiju mikroorganizama i njihovih zajednica.

Naša laboratorija poseduje jedinstvenu kolekciju streptomiceta i drugih bakterijskih vrsta koje nam služe kao izvor novih bioaktivnih jedinjenja i enzima od značaja za biotehnologiju.

Stručnost članova laboratorije u oblastima mikrobiologije, molekularne genetike, sintetičke hemije, veterinarske medicine, fermentacione tehnologije i biokatalize, u sprezi sa dugogodišnjim saradnjama pre svega sa industrijskim mikrobiolozima, biohemijskim inženjerima, medicinskim mikolozima i hemičarima omogućava nam da se bavimo interesantnim oblastima kao što su:

 • Biotehnologija (održiva i ekološka rešenja za produkciju vrednih molekula i biomaterijala kao i za konverziju otpadnog materijala u materijale sa većom vrednošću)
 • Proizvodnja i karakterizacija bioaktivnih jedinjenja (kolekcija Streptomyces spp.)
 • Novi pristupi u antimikrobiološkim tretmanima (molekuli koji modulišu mikrobiološku komunikaciju; agensi koji modulišu virulenciju; domaćin-patogen interakcije; sprečavanje formiranje biofilmova; antifungalna terapija)
 • Biokataliza (otkrivanje i konstruisanje novih biokatalizatora za proizvodnju hiralnih molekula i poboljšanje biokatalitičkih procesa)
 • Bioremedijacija (aromatični ugljovodonici, teški metali) i biodeterioracija (kulturna dobra – slike, knjige, spomenici)
 • Utvrđivanje taksonomske strukture mikrobioloških zajednica metagenomskim pristupom i identifikacija bakterijskih izolata sekvenciranjem 16S gena.

Laboratorija za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama neprekidno traži partnere za saradnju ali istovremeno i nudi usluge koje uključuju, mikrobiološku analizu uzoraka, analizu i karakteriaciju bioaktivnih molekula u različitim model sistemima kao što su C. elegans i D. rerio, kao i dirigovanu evoluciju enzima.

Tekući projekti
Odabrane publikacije
 • Jeremic S, Djokic L, Ajdačić V, Božinović N, Pavlovic V, Manojlović DD, Babu R, Senthamaraikannan R, Rojas O, Opsenica I, Nikodinovic-Runic J. Production of bacterial nanocellulose (BNC) and its application as a solid support in transition metal catalysed cross-coupling reactions. Int J Biol Macromol. 2019;129:351-360.
 • Mandic M, Spasic J, Ponjavic M, Nikolic MS, Cosovic VR, O'Connor KE, Nikodinovic-Runic J, Djokic L, Jeremic S. Biodegradation of poly(ε-caprolactone) (PCL) and medium chain length polyhydroxyalkanoate (mcl-PHA) using whole cells and cell free protein preparations of Pseudomonas and Streptomyces strains grown on waste cooking oil. Polym Degrad Stab. 2019;162:160-168.
 • Pavić A, Mitić-Ćulafić D, Jasnić N, Nikolić B, Simin N, Vasiljević B, Jelena Knežević-Vukčević J. Wild edible onions - Allium flavum and Allium carinatum – successfully prevent adverse effects of chemotherapeutic drug doxorubicin. Biomed Pharmacother. 2019;109: 2482-2491.
 • Pavic A, Savić ND, Glišić BĐ, Crochet A, Vojnovic S, Kurutos A, Stanković DM, Fromm KM, Nikodinovic-Runic J, Djuran MI. Silver(I) complexes with 4,7-phenanthroline efficient in rescuing the zebrafish embryos of lethal Candida albicans infection. J Inorg Biochem. 2019;195:149-163.
 • Aleksic I, Ristivojevic P, Pavic A, Radojevic I, Čomić LR, Vasiljevic B, Opsenica D, Milojković-Opsenica D, Senerovic L. Anti-quorum sensing activity, toxicity in zebrafish (Danio rerio) embryos and phytochemical characterization of Trapa natans leaf extracts. J Ethnopharmacol. 2018;222:148-158.
 • Milivojevic D, Šumonja N, Medić S, Pavic A, Moric I, Vasiljevic B, Senerovic L, Nikodinovic-Runic J. Biofilm forming ability and infection potential of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from animals and humans. Pathog Dis. 2018;76: doi: 10.1093/femspd/fty041.
 • Spasic J, Mandic M, Djokic L, Nikodinovic-Runic J. Streptomyces spp. in the biocatalysis toolbox. Appl Microbiol Biotechnol. 2018;102:3513-3536.
 • Schneider O, Ilic-Tomic T, Rückert C, Kalinowski J, Genčić MS,  Živković MZ,  Stankovic N, Radulović NS, Vasiljevic B, Nikodinovic-Runic J, Zotchev SB. Genomics-based insights into the biosynthesis and unusually high accumulation of free fatty acids by Streptomyces sp. NP10. Front Microbiol. 2018;9:1302.
 • Aleksic I, Petkovic M, Jovanovic M, Milivojevic D, Vasiljevic B, Nikodinovic-Runic J,  Senerovic L. Anti-biofilm properties of bacterial di-rhamnolipids and their semi-synthetic amide derivatives. Front Microbiol. 2017; doi.org/10.3389/fmicb.2017.02454.
 • Radivojevic J, Skaro S, Senerovic L, Vasiljevic B, Guzik M, Kenny S, Maslak V, Nikodinovic-Runic J, O’Connor K. Polyhydroxyalkanoate-based 3-hydroxyoctanoic acid and its derivatives as a platform of bioactive compounds. Appl Microbiol Biotechnol. 2016;100(1):161-172.
Kontakt

Adresa sedišta / Poštanska adresa:
Vojvode Stepe 444a,
11042 Beograd 152, Srbija

Tel: +381 11 3976034
Faks: +381 11 3975808

lab05@imgge.bg.ac.rs 

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.