Emilija Brdarić

Istraživač pripravnik
Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju (LMM)                              

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija
Tel:     +381 11 3975960
Fax:    +381 11 397 58 08
E-mail: emilija@imgge.bg.ac.rs

OBRAZOVANJE

2016  - master bioloških nauka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
2015 - diplomirani biolog, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2016  - student doktorskih studija, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
2015 - 2016 - master student i volonter, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

OSTALE AKTIVNOSTI

2017 - član srpskog mikrobiološkog društva
2017 - član srpskog društva za molekularnu biologiju

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Uloga еgzopolisaharida laktobacilusnih sojeva u zaštiti od toksičnog delovanja teškog metala, kadmijuma. Izučavanje laktobacila koji produkuju egzopolisaharide (EPS); kloniranje i funkcionalna karakterizacija EPS operona. In vivo i in vitro izučavanje probiotskih svojstva laktobacilusnih sojeva.

Please publish modules in offcanvas position.