Dušanka Popović

Doktorand
Laboratorija za  molekularnu mikrobiologiju

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija
Mob:   +381 64  8044089
Tel:     +381 11 3975960
Fax:    +381 11 397 58 08
E-mail: dusanka.popovic@imgge.bg.ac.rs

OBRAZOVANJE

2009 - Master bioloških nauka, BF, UB                          

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2013 - student doktorskih studija, IMGGI, UB  
2008 - 2009 - master student i volonter, Institut za biološka istraživanja ”Siniša Stanković” (IBISS)

RADNO ISKUSTVO

2011 - 2012 - Rad u centru za laboratorijsku dijagnostiku na poliklinici  ”Forumlab", Beograd

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA 

Identifikacija  i karakterizacija mlečnokiselinskih bakterija koje produkuju glutation.
Selekcija  sojeva MKB koji produkuju glutation sa ciljem determinacije njihove uloge u poboljšanju zdravlja i prevenciji bolesti.
Uticaj niskih nivoa glutationa na razvoj brojnih bolesti i stanja kao što su autoimune i degenerativne bolesti starenja, Alchajmerova i Parkinsonova bolest, dijabetes, anemija i mnoge druge.

Please publish modules in offcanvas position.