Dušan Radojević

Istraživač saradnik,
Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju
(LMM)

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu
Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija

Mob: +381 65 397 59 60
Tel:     +381 11 397 59 60
Fax:    +381 11 397 58 08
E-mail: dradojevic@imgge.bg.ac.rs

OBRAZOVANJE

2016 - master bioloških nauka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
2015 - diplomirani biolog, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2016 - student doktorskih studija, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu;
2015-2016 - master student, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu;
2014-2015 - volonter, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu;

OSTALE AKTIVNOSTI

2019 - Član Srpskog društva za bioinformatiku i računarsku biologiju;
2018 - Član Udruženja mikrobiologa Srbije;
2018 - Član Srpskog društva za molekularnu biologiju (MolBioS);
2017 - Član SensORing tima, Takmičenje za Najbolju tehnološku inovaciju 2017;
2017 - Član komisije na Regionalnom takmičenju i smotri naučno-istraživačkih radova talenata iz Biologije, Regionalni centar za talente Beograd II;
2016 - Saradnik na vežbama, Kurs: Osnovi biologije ćelija i tkiva (moduli Biologija i Molekularna biologija i fiziologija), Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet - Katedra za biologiju ćelija i tkiva;
2015 - Predsednik Centra za naučno-istraživački rad studenata Biološkog fakulteta;
2015 - Suosnivač i član Organizacionog odbora Kongresa studenata biologije Simplast;

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Povezanost sastava mikrobiote creva i metabolita bakterija sa imunomodulatornim svojstvima dendritskih ćelija i supresorskih ćelija mijeloidnog porekla, kao i njihovim potencijalom za imunoterapiju.

Please publish modules in offcanvas position.