Aleksandra Krstić

Istraživač pripravnik
Laboratorija za humanu molekularnu genetiku

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija
Mob: +381 65 3976 212
Tel: +381 11 3976 212
Fax: +381 11 397 58 08
E-mail: akrstic@imgge.bg.ac.rs

Obrazovanje:

2019- Student doktorskih studija, modul Molekularna biologija eukariota, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
2018- Master biolog, modul Molekularna biologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
2017- Diplomirani biolog, modul Biologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Istraživačko iskustvo:

2019- Izrada doktorske teze, Laboratorija za humanu molekularnu genetiku, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
2017-2018- Izrada eksperimentalnog dela master teze „Ekspresija i ćelijska lokalizacija voltažno-zavisnog kalijumovog kanala Kv1,5 u eksperimentalnom aitoimunskom encefalomijelitisu kod Dark Agouti pacova“, Odeljenje za neurobiologiju, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2019- Istraživač pripravnik, Laboratorija za humanu molekularnu genetiku, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

Oblast naučnog interesovanja:

Proučavanje ekspresije i funkcije SOX gena

Uticaj modulacije ekspresije SOX gena na proces neuralne diferencijacije i maligni potencijal ćelija

Please publish modules in offcanvas position.