Eмилија Брдарић

Истраживач приправник
Лаборатoријa зa мoлeкулaрну микрoбиoлoгију (ЛMM)                                                

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

Војводе Степе 444а, 11042 Београд 152, Србија
Tел:    +381 11 3975960
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: emilija@imgge.bg.ac.rs

OБРAЗOВAЊE

2016 - мастер биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
2015 - дипломирани биолог, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

ИСTРAЖИВAЧKO ИСKУСTВO

2016 - студент докторских студија, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду
2015 - 2016 - мастер студент и волонтер, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду

OСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2017 - члан српског микробиолошког друштва
2017 - члан српског друштва за молекуларну биологију

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Улога eгзополисахарида лактобацилусних сојева у заштити од токсичног деловања тешког метала, кадмијума. Изучавање лактобацила који продукују егзополисахариде (ЕПС), клонирање и функционална карактеризација ЕПС оперона. In vivo и in vitro  изучавање пробиотских својства лактобацилусних сојева.

Please publish modules in offcanvas position.