Зебрица као модел систем за истраживање астме – улога Wnt сигналног пута у одговору на пушење

Руководилац: Др Александра Дивац Ранков

Астма је једна од најчешћих хроничних болести плућа, и њена учесталост у популацији стално расте. Процеси који доводе до настанка астме су комлексни и још увек непотпуно истражени, тако да недостају стратегије за превенцију и персонализована терапија. Пушење представља доказани ризик за настанак болести плућа, и изложеност пушењу у пренаталном периоду је повезана са већим ризиком за настанак астме у детињству код потомака. Механизми који до овога доводе још увек нису познати. Поред тога, тренд пушења електронских цигарета је у порасту, иако се не знају тачне последице овог начина пушења које треба детаљније испитати. Показано је да је Wnt сигнални пут у астми аберантан, као и да долази у промена у експресији гена чији су продукти укључени у овај сигнални пут (beta-katenin, Frizzled-7 (Fzd-7) и fibronektin) после пренаталног излагања дуванском диму. Недавно је показано да микроРНК miR-1423p може да има утицаја на Wnt сигнални пут у астми. Иако постоје неке епидемиолошке трансгенерацијске студије урађене у људским популацијама, у оваквим студијама фактора који доводе до развоја болести се најчешће користе анимални модели. Најчешће коришћени анимални модел у овим истраживањима је миш, док се у последње време развијају и други, као што су дрозофила и зебрица, пре свега за испитивање ефеката пушења. Трансгенерацијски ефекти се остварују различитим епигенетичким механизмима, укључујући микроРНК и метилацију. Пушење је повезано са променама у свим епигенетичким механизмима. У оквиру пројекта ће бити анализирани ефекти дуванског дима и течности за електронске цигарете на Wnt сигнални пут и експресију miR-142-3p код зебрице (Danio rerio), да би се овај модел валидирао за даља истраживања настанка астме. Главно достигнуће овог пројекта ће и бити потврда модела зебрице за истраживања астме кроз генерације. Резултатати пројекта ће такође отворити и ново поље истраживања које ће користити овај анимални модел за истраживања терапије астме у будућности.

Please publish modules in offcanvas position.