Полиморфизми у гену за ММП9 као модулатори одговора на терапију у астми

Руководилац: Др Александра Николић

Астма је једна од најчешћих дечјих болести која погађа милионе деце у свету (1 од 10) и чија је учесталост у већини земаља у порасту. Ова хронична плућна болест у великој мери смањује квалитет живота и може имати фаталне последице, па представља озбиљан здравствени и социјални проблем у целом свету. "Глобал Инитиативе фор Астхма" и "Натионал Хеарт, Лунг анд Блоод Институте" указују да су ефикасне терапије за астму доступне, али да је за њихову ефикасну примену неопходно развити одговарајуће молекуларне методе за праћење одговора на терапију како би се код сваког појединца постигао оптималан терапијски ефекат и контрола болести. Матрикс металопротеиназа 9 (ММП9) је кључна матрикс металопротеиназа у плућима астматичара. Познато је да има важну улогу и у ремоделовању плућног матрикса и у инфламацији, а претпоставља се да може утицати и на терапијски одговор. Регулација експресије гена ММП9 је слабо проучена. У 5'некодирајућем региону гена за ММП9 идентификовано је неколико полиморфизама који доводе до повећане експресије протеина ММП9 и/или ризика за развој астме, али није испитиван њихов утицај на терапијски одговор. Полиморфизми у3'некодирајућем региону гена за ММП9 до сада нису проучавани у астми, а претпоставља се да могу имати улогу у патофизологији болести и утицати на терапијски одговор. Ово истраживање има за циљ да испита улогу регулације гена за ММП9 у одговору на терапију у астми. Одговор на терапију ће бити праћен кроз клиничку евалуацију деце са астмом и корелисан са присуством полиморфизама у регулаторним регионима гена за ММП9. Очекује се да буде уочена разлика у одговору на терапију код деце са и без полиморфизама, што би требало да допринесе персонализацији третмана астме, и самим тим бољој контроли ове болести.

Please publish modules in offcanvas position.