Етногенеза Срба у Средњем веку: упоредна анализа историјско-културног наслеђа, генетичког материјала и предмета материјалне културе са аспекта аналитичке хемије

Руководилац: Др Ирена Цвијановић, Историјски институт Београд

У погледу етногенезе Срба у средњем веку бројна су питања на која би тек требало пружити одговоре. Према историјским изворима, Срби су на Балканско полуострво дошли када и остали Словени, до око 630. године. Међутим, према расположивом археолошком материјалу не постоји ниједан материјални налаз нити скелетни остатак који би се могао довести искључиво у везу са “раним Србима”. Поређење варијабилности на нивоу митохондријалне ДНК код древних и савремених популација омогућава боље разумевање историје еволуције човека, као и увид у процесе миграција које су довеле до колонизације различитих географских подручја. Један од циљева овог пројекта је филогенетска анализа варијација на нивоу митохондријалне ДНК у популацијама које су насељавале подручје југозападне Србије (Чачак- Краљево- Прибој) од бронзаног доба до средњег века (1800 п.н.е. -1250 н.е.). На основу хемијске анализе материјала са поменутих археолошких налазишта, биће могуће утврдити у којој мери је популација овог региона мигрирала током живота и да ли су на тај простору у одређеној епохи досељавали људи из других крајева. Комбинацијом резултата који ће бити добијени молекуларно генетичком анализом, методама аналитичке хемије и историјских/археолошких чињеница о популацијама које су насељавале југозападну Србију од бронзаног доба до средњег века први пут ће бити могуће утврдити корелацију између генетичког и културног наслеђа по питању етногенезе једног од балканских народа - Срба.

Please publish modules in offcanvas position.