Комплексне болести као модел систем за проучавање модулације фенотипа – структурна и функционална анализа молекуларних биомаркера

Руководилац: Др Драгица Радојковић

Фенотип је резултат сложених интеракција многих учесника, и свака квалитативна и/или квантитативна промена у експресији гена може да доведе до промене фенотипа. Молекуларни биомаркери идентификовани у нашим предходним истраживањима као модулатори фенотипа биће анализирани на структурном и функционалном нивоу у кардиоваскуларним болестима, плућним болестима и солидним туморима као модел системима. Већина одабраних молекуларних маркера учествује у регулацији хемостазе, инфламаторним процесима, ремоделовању ткива, заједничким сигналним путевима, ћелијској пролиферацији, и заштити од оксидативног стреса. У оквиру овог пројекта изучаваће се следећи структурни елементи генома: места отпочињања репликације (ори), 5' и 3' регулаторни региони гена, генске секвенце, као и елементи важни за обраду пост-транскрипционих и пост-транслационих производа. Функционална анализа вршиће се на нивоу нуклеинских киселина и протеина у одабраним ћелијским линијама и примарним културама ћелија. У плану је и стандардизација услова за успостављање модел система зебрице (Danio rerio) за проучавање кардиоваскуларног фенотипа, као и увођење конфокалне микроскопије за праћење молекуларниих ефеката и «судбине» испитиваних биомаркера. Крајњи циљ је утврђивање појединачих и комбинованих модулаторских ефеката проучаваних биомаркера на фенотип, са могућношћу њихове примене у дијагностици и праћењу проучаваних болести.

Please publish modules in offcanvas position.