Молекуларна карактеризација бактерија из родова Bacillus и Pseudomonas као потенцијалних агенаса за биолошку контролу

Руководилац: др Ђорђе Фира

            Бактеријски сојеви који производе антимикробне супстанце имају значајну улогу у прехрамбеној и фармацеутској индустрији, као и у пољопривреди. Код псеудомонада, многи сојеви производе једињења са антифунгалним и антибактеријским деловањем, и неки од њих се користе у биолошкој контроли (Pseudomonas fluorescens, P. putida). У роду Bacillus, многи сојеви B. subtilis, B. amyloliquefaciensи сродних врста производе липопептиде са антимикробном и антифунгалном активношћу, као што су итурини, сурфактини и фенгицини. Поред нерибозомално синтетисаних липопептида који представљају доминантна антимикробна једињења код рода Bacillus, неки сојеви синтетишу и бактериоцине. У складу с тим, циљ предложеног пројекта је изоловање и молекуларна карактеризација бактеријских сојева из земљишта, пре свега природних изолата из рода Bacillusкао и псеудомонада из биљног материјала, у циљу проналажења сојева са потенцијалом за коришћење у биолошкој контроли. У оквиру колекције природних изолата бактерија из рода Bacillusи псеудомонада, биће извршена анализа њиховог антагонистичког деловања на најзначајније биљне патогене. Други део пројекта ће укључивати утврђивање структуре антимикробних супстанци као и идентификацију гена одговорних за њихову биосинтезу. Поред тога, пројекат ће обухватити и молекуларну карактеризацију највирулентнијих новоизолованих биљних патогена, као и експерименте in planta, у циљу потврђивања капацитета тестираних бактеријских сојева за примену у биолошкој контроли.

Please publish modules in offcanvas position.