Развој технолошког поступка за производњу течне пробиотичке ферментисане хране за свиње применом природних изолата бактерија млечне киселине

Руководилац: др Амарела Терзић Видојевић
Носилац реализације: Ветеринарска станица „Кокер“, Адашевци

Развој новог домаћег пробиотичког производа намењеног као додатак ишрани свиња базираног на сопственој технологији и домаћим стартер културама има за циљ побољшање здравља животиња и смањење употребе антибиотика у сточарској производњи. Иновативни производ ће бити компатибилан светским производима, а технологија производње ће бити усклађена са главним принципима ХАЦЦП-а и еколошких захтева. Главне активности у току реализације пројекта спровешће се кроз: молекуларно микробиолошка истраживања (дизајнирање нових пробиотичких култура на бази природних изолата из лабораторијске колекције реализатора и тестирање у лабораторији и на фарми), технолошка истраживања (дефинисање нових технолошких услова за производњу стандардизованог производа на пилот-индустријској скали, праћење стабилности пробиотичког производа при чувању у дужем временском периоду) и активности везане за патентирање и комерцијализацију новог производа (израда маркетинг плана, анализа тржишта, промоција и дистрибуција новог производа). Предвиђено је да се активности молекуларно микробиолошких истраживања одвијају у Лабораторији за молекуларну микробиологију (ЛММ), Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ), Универзитета у Београду, док ће се активности тестирања на огледним животињама као и технолошка истраживања, и активности патентирања и комерцијализације одвијати у ЛММ, ИМГГИ и установи Регистрованог реализатора, Развојно-производни центар ВСК, Ветеринарска станица „Кокер“, Адашевци (ВСК). Током трајања пројекта биће идејно осмишљене редовне активности које ће обезбедити континуирани квалитет новог стандардизованог производа, као и активности промоције и дистрибуције према реалној потражњи. Резултати истраживања служиће за успостављање производње новог стандардизованог пробиотичког производа за свиње у индустријским условима, а имплементација резултата пројекта предвиђена је на подручју Западног Срема преко ВСК.

Please publish modules in offcanvas position.