Лабораторија за хуману молекуларну генетику

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Истраживање
Лабораторија за хуману молекуларну генетику (ЛХМГ) се већ дуги низ година бави проучавањем експресије хуманих SOX гена и улогом транскрипционих фактора, сигналних путева и епигенетичких механизама у регулацији активности ових гена. Такође, у Лабораторији се испитује утицај модулације експресије SOX гена на процесе in vitro неурогенезе и онкогене трансформације ћелија.

ЛХМГ се бави и анализом диверзитета митохондријске ДНК савремене популације Србије што представља основу за будућа компаративна истраживања древних популација које су насељавале ово подручје.

Део истраживања усмерен је на анализу потенцијалних антитуморских и неуропротективних својстава биоактивних и синтетичких једињења. Терапеутски ефекти се евалуирају применом in vitro тестова за испитивање утицаја једињења на основне ћелијске процесе (преживљавање/вијабилност, унутарћелијски стрес, пролиферација, апоптоза, адхезија, миграција).

ЛХМГ нуди молекуларну дијагностику микроделеционих синдрома применом флуоресцентне in situ хибридизације (FISH), анализу нивоа фрагментације ДНК сперматозоида као допуну постојећим протоколима у лечењу стерилитета, и примену генетичких маркера у селекцији особина од економског значаја код домаћих животиња.

ЛХМГ је опремљена савременом лабораторијском опремом и има високо компетентне сараднике за истраживања у области хумане молекуларне генетике. Сарадници ЛХМГ активно учествују у теоријској настави и практичној обуци студената Биолошког факултету Универзитета у Београду.

Одабране публикације
 • Topalovic V, Krstic A, Schwirtlich M, Dolfini D, Mantovani R, Stevanovic M, Mojsin M. Epigenetic regulation of human SOX3 gene expression during early phases of neuraldifferentiation of NT2/D1 cells. PloS One. 2017;12(9): e0184099.
 • Stojkovic DS, Kovacevic-Grujicic N, Reis FS, Davidovic S, Barros L, Popovic J, Petrovic I, Pavic A, Glamoclija J, Ciric A, Stevanovic M, Ferreira I, Sokovic M. Chemical composition of the mushroom Meripilus giganteus Karst. and bioactive properties of its methanolic extract. Lwt-Food Sci Technol. 2017;79:454-462.
 • Stanisavljevic D, Petrovic I, Vukovic V, Schwirtlich M, Gredic M, Stevanovic M, Popovic J. SOX14 activates the p53 signaling pathway and induces apoptosis in a cervical carcinoma cell line. PloS One. 2017;12(9): e0184686.
 • Rakonjac M, Cuturilo G, Stevanovic M, Jelicic L, Subotic M, Jovanovic I, Drakulic D. Differences in speech and language abilities between children with 22q11.2 deletion syndrome and children with phenotypic features of 22q11.2 deletion syndrome but without microdeletion. Res Dev Disabil. 2016;55:322-329.
 • Cuturilo G, Drakulic D, Jovanovic I, Krstic A, Djukic M, Skoric D, Mijovic M, Stefanovic I, Milivojevic M, Stevanovic M. Improving the Diagnosis of Children with 22q11.2 Deletion Syndrome: A Single-center Experience from Serbia. Indian pediatrics. 2016;53(9):786-789.
 • Petrovic I, Milivojevic M, Popovic J, Schwirtlich M, Rankovic B, Stevanovic M. SOX18 Is a Novel Target Gene of Hedgehog Signaling in Cervical Carcinoma Cell Lines. PloS One. 2015;10(11):e0143591.
 • Mojsin M, Topalovic V, Vicentic JM, Schwirtlich M, Stanisavljevic D, Drakulic D, Stevanovic M. Crosstalk between SOXB1 proteins and WNT/beta-catenin signaling in NT2/D1 cells. Histochem Cell Biol. 2015;144(5):429-441.
 • Drakulic D, Vicentic JM, Schwirtlich M, Tosic J, Krstic A, Klajn A, Stevanovic M. The overexpression of SOX2 affects the migration of human teratocarcinoma cell line NT2/D1. An Acad Bras Cienc. 2015;87(1):389-404.
 • Davidovic S, Malyarchuk B, Aleksic JM, Derenko M, Topalovic V, Litvinov A, Stevanovic M, Kovacevic-Grujicic N. Mitochondrial DNA perspective of Serbian genetic diversity. Am J Phys Anthropol. 2015;156(3):449-465.
 • Popovic J, Stanisavljevic D, Schwirtlich M, Klajn A, Marjanovic J, Stevanovic M. Expression analysis of SOX14 during retinoic acid induced neural differentiation of embryonal carcinoma cells and assessment of the effect of its ectopic expression on SOXB members in HeLa cells. PloS One. 2014;9(3):e91852.
Контакт

Војводе Степе 444a
Поштански фах 23
11010 Боеград, Србија

Tел: +381 11 3976212, +381 65 3976212
Факс: +381 11 3975808

hmgbox@imgge.bg.ac.rs 

ИСТРАЖИВАЧИ

Please publish modules in offcanvas position.